Pszichológia és pszichiátria

Személyes fejlődés

A személyes növekedés az egyéni, célzott mozgalom és az alany vágyának kötelező fejlesztésének kötelező folyamata, hogy megtestesítse azt a személyt, akit az ideális („I” tökéletes). Minden olyan tényező, körülmény, lehetőség, amely közelebb hozza a cél eléréséhez, és személyes fejlődés, ami az egyén életének egyik legfontosabb és legjelentősebb jelentése. Ezen a folyamaton keresztül egy személy képes megváltoztatni magát, bármilyen karaktert a szükséges irányban, megszüntetni a komplexeket, megtanulni az érzelmek kifejezésének irányítását, megszabadulni a negatív gondolatoktól. Az egyes tantárgyak személyes növekedése más, hiszen az ideális önmagukra vonatkozó ötletek minden ember számára teljesen eltérőek.

Személyes fejlődés

Az egyén személyes növekedése magában foglalja az egyén potenciáljának folyamatos és folyamatos fejlődését. A potenciál az egyén egyedi és pszichológiai személyiségjellemzőire jellemző általános rendszer. Ez az egyén azon képességén alapul, hogy stabil belső viszonyítási alapokat és tényezőket építsen az életfolyamatok folyamataiban, fenntartsa az aktivitás és célpontok állandóságát a környezet rendszeres változásakor. Ie az egyén potenciálja a psziché tulajdonságainak egész komplexuma, amely az egyén számára lehetővé teszi a döntések meghozatalát és a viselkedésének szabályozását, ugyanakkor személyes kritériumaiból és ötleteiből indul.

Különböző szerzők a függetlenséget és a belső szabadságot, a személyes autonómiát, az élet értelmetlenségét, az életkörülmények fenntarthatóságát, a belső átalakulásra való felkészültséget, az új információk elfogadásának képességét, a cselekvésre való tartós készséget, az ideiglenes személyiség szempontjából tekintik.

A személyes növekedést mindenekelőtt az egyéni gyengeségek, fóbiák, félelmek, minden, ami az ideális „engem” útjában álló győzelem. Az ilyen növekedésnek nem kell pozitívnak lennie mások számára.

A pszichológia személyes fejlődése az önfejlesztés, amelyet a tudatosság jellemez, az egyén törekvése, hogy jobb legyen, mint most, hogy okosabb, értelmesebb, ígéretesebb legyen. A sikeres személyiség fő összetevője a növekedés. A személyes fejlődés folyamata a téma mindennapi munkája. Napjainkban sok olyan elmélet létezik, amelyek a személyes fejlődéshez kapcsolódnak.

A viselkedéselmélet az, hogy az embernek kezdetben nincs más lehetősége. Minden ember azonos potenciállal rendelkezik. A személyes növekedés csak az egyén körülményeitől és körülményeitől függ.

Az egzisztenciális megközelítés az, hogy a személyiség növekedése az önismeret folyamatában, a harmónia keresésében, és ennek eredményeként a környező valóság új érzékelésében történik.

A személyes növekedés legelterjedtebb elmélete „elkerülhetetlenül pozitív”, ami azt jelenti, hogy minden egyes személynek hatalmas potenciállal rendelkezik. Ilyen potenciál és rohanás, de csak akkor találja ki a kiutat, ha megfelelő feltételek, körülmények nem feltétlenül pozitívak. Ezért nevezik ezt az elméletet pozitívnak: bármi történik az életben, jó vagy rossz, a személyes növekedés bármilyen körülmények között történik.

Személyes növekedést igényel egy személy, mert nélkülük az egyén lebomlik. A jól ismert igazság modern modellje: csak a legerősebb él. Az a személy, aki nem törekszik a növekedésre, nem él, hanem létezik.

Az egyén személyiségének növekedése elsősorban az erőfeszítéseitől függ, de az erőfeszítések önmagukban nem elegendőek. A teljes növekedés csak akkor lehetséges, ha mások barátságos részvétele, ami számottevő. A személyes potenciál elválaszthatatlanul kapcsolódik az „I” ideahoz, amely az emberek közötti közös interakció folyamataiban alakul ki. Szükséges különbséget tenni a személyes növekedésnek az egyén harmonikus fejlődésétől, amely magában foglalja a megszerzett tudást és készségeket, az értékorientációk asszimilációját, az erkölcsi és etikai normákat, a szükséges viselkedési szabályokat.

A személyes fejlődés során átalakulások zajlanak mind a szellemi világban, mind a külvilággal való kapcsolatuk folyamataiban. Az ilyen átalakulások lényege, hogy az egyén fokozatosan megszabadul a különböző pszichológiai védekezés torzító hatásaitól, képes arra, hogy bizalmat érezzen az észlelt információban, és nem szűri azt az ideális „én” védelme érdekében, képes lesz a jelenben élni.

Az összes felsorolt ​​átalakításon keresztül az egyén nyitottvá válik az új információk észlelésére. Ugyanakkor sokkal jobban megérti érzéseit, érzelmeit, tapasztalatait és magát egészét, képes ésszerűen értékelni az egyéni képességeit, felelősséget vállal önmagáért csak azért, ami valóban attól függ, hogyan tervezi a későbbi életét, ahogy akarja. ő, és nem más emberek ötleteinek vagy sztereotípiáinak megfelelően. Mindez lehetővé teszi az egyén számára, hogy jobban érzékelje a valóságot, mintha „széles nyílt szemmel” élne. Ennek eredményeképpen jobban megérti másokat, és elfogadja azokat, ahogy a valóságban van, megszabadul a megszabadult illúzióktól és előítéletektől.

Az egyén, aki a személyes fejlődésre törekszik, nemcsak a kommunikációra, hanem az együttes kölcsönhatásra törekszik. Az emberekkel való kapcsolatokban az ilyen egyén nyugodtabb, közvetlenebb és nyitottabbá válik, ugyanakkor rugalmasabb, ugyanakkor reálisabb, a különböző konfliktusok kompetens megoldására képes.

A pszichológia személyes fejlődése hozzájárul egy holisztikus személyiség kialakulásához, amely nem rendelkezik ellentmondásos nézeteltérésekkel a vágyak, törekvések és lehetőségek között, az életkövetelmények és az erkölcs, a tervezett cselekvések és a valóság között. Más szóval, ez azt jelenti, hogy az ilyen személy nem érinti a válságot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen válságok teljesen kizártak. Végtére is, az "I" ideális és a "Én vagyok" közötti különbségek továbbra is fennmaradnak.

A személyes növekedés módot ad a témának az ilyen válságok leküzdésére - a létezés jelentésére, minden gondolata, cselekedetei és érzéseinek szellemi értelmének érzésére. Ha nehéz vagy válsághelyzetben egy személy, aki személyes fejlődésre törekszik, nem kérdezi meg magának a következő kérdéseket: "Miért történik ez velem?", "Miért csinálom mindezt?", "Ki vádol erre", stb. . Egy ilyen személy megkérdezi: "Mit fogok kapni egy nehéz helyzet leküzdése miatt", "Milyen tapasztalatot fogok nyerni?" és így tovább

Egy személy személyes növekedése a szakmai eredményeket és sikert érinti bármely tevékenységi területen. Például egy jövőbeli tanár perspektivikus személyes növekedése három lehetséges irányt jelent: az adaptáció, az önfejlesztés és a stagnálás (degradáció).

Az alkalmazkodás segíti az oktatási rendszerek követelményeinek alkalmazkodását, a fő tevékenységek és szerepjátékok feltárását. Az önfejlesztés elősegíti a folyamatos önfejlesztést, ami végső soron az egyén mint szakember teljes körű megvalósításához vezet. Azokban az esetekben, amikor a tanár úgy döntött, hogy szakmai és személyes fejlődésében marad, és csak ismerős sztereotípiák és tudás, valamint készségek, valamint készségek használatával kezd el élni, stagnálás következik be. Éppen ezért az egyén sikeres szakmai tevékenységének elengedhetetlen feltétele, hogy úgy döntött, hogy a gyermekek tanítására fordul, a jövőbeli tanár személyes fejlődése és önfejlesztése a tanítás teljes ideje alatt.

Személyes fejlődés és önfejlesztés

A személyes növekedés a saját önbecsülés fenntarthatóságának állandó vágya. Az egyén, minden körülmények között, aki hisz önmagában és erejében, nem ismer akadályokat. Az akadályok és akadályok élettartama az egyes útvonalakon fordul elő. Ezért szükséges a megfelelő önbecsülés, amely segít a helyes döntés meghozatalában. Más szavakkal, a személyes növekedés önmagában a döntéshozatal legújabb stratégiáinak és az egyéni feladatok megvalósításának önmagában való létrehozása. Ezért pontosan ilyen növekedés hozhat létre alapítványt, alapot, amely ezt követően befolyásolja a meghozott döntések helyességét.

Az önfejlesztés önálló folyamat, amely mindenkiben él. Fejlesztése során az egyén csak abban a helyen kap növekedést, amelyre szükségleteit irányítják. Ezért a tevékenység egyes területein minden ember mesteri értelemben ért, és egyesek teljesen túlmutatnak az irányításán.

Gyakran előfordul, hogy az önfejlesztési folyamatok hozzájárulnak a problémákat és a kellemetlen helyzeteket, amelyek a tapasztalat tárgyát képezik. Az ilyen problémák gyakran megoldatlanok maradhatnak. Mindazonáltal, amit egy személy áthalad rajtuk, erősítheti vagy megszakíthatja. A személyes fejlődés útján számos akadály és probléma áll fenn. Annak érdekében, hogy ez a növekedés egyforma legyen, meg kell tanulnunk, hogy ne csak elfogadja, vegye, hanem elveszítse. Az életben nem lehet megtörténni, hogy minden probléma eltűnik, de egy személy megtanulhatja megváltoztatni a hozzáállását, hogy elfogadja őket másképp.

A személyes növekedés és az önfejlesztés az élet jelentésének hangsúlyozása. Csak a fejlődésben lehet élni. A személy fejlődésének köszönhetően új szintre mozog a spirál új fordulójára. Az ellenkező irányú mozgás regresszióhoz és lebomláshoz vezet.

Az önfejlesztés folyamata állandóan és az egyén élete során történik. Ahogy az önfejlesztés előrehalad, egy személy átalakul, szélesebb körben kezd gondolkodni, látni az egészet, és nem csak bizonyos dolgokat, akkor megérti, hogy ez a folyamat végtelen. Minél tovább megy az önfejlesztés, annál érdekesebbé válik az élet.

Hét eszköz van, amelyek elősegítik az egyén személyes fejlődését és önfejlesztését. Az első ilyen eszköz egy egyedi napló vezetése papír vagy elektronikus formában. Ennek a módszernek az előnyei az elmúlt nap elemzése és elemzése, az események, cselekvések és cselekvések értékelése, incidensek, gondolataik, jövőbeli terveik. A napi naplózás segíti a viselkedés és a standard gondolkodás negatív és hatástalan mintáinak megismerését, a saját gondolataik kifejezésének egyértelműségét és tisztaságát, a logikát is magában foglalja. Ezzel a módszerrel könnyen követhetjük az önmagával hosszú időn át bekövetkező összes átalakulást. A napló megtartásának másik előnye, hogy ha idővel újraolvasod, újraértékelheti tevékenységeit és eseményeit, kiemelheti a pozitív pontokat és a viselkedési variációkat, felidézheti a hibákat, hogy ne tegye őket a jövőben.

A következő eszköz a saját ötleteinek tárolása. Ez a módszer fontos szerepet játszik. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az emberi agy a készüléke révén képes a nap vagy éjszaka bármely órájában ötleteket készíteni, teljesen más környezetben. Azonban az ember nem mindig tudja emlékezni az agy által generált ötletekre. Ehhez szüksége van egy ilyen ötletek tárházára. Amint egy új ötlet megjelent a fejemben, azonnal le kell írni.

Egy másik fontos eszköz a pozitív gondolkodás. Meg kell tanulnia, hogy mindig egy pluszjelet gondoljon. Ehhez, ábrázoltan, „megragadni” az összes ismételt negatív kijelentést, gondolatot, és pozitív, kedves, jó, kellemes és hasznos.

Teljesen és teljes mértékben szeretni kell magát minden hátrányával és előnyével. Gyakran előfordul, hogy egy ideális „Én” modelljének létrehozása után az egyén aktívan törekszik rá, és minden hibával vagy rossz cselekedettel szemszögéből kezdve önmagát szidja, elítéli a cselekedeteit, azaz alábecsülik az önbecsülést. Az önfejlesztés és a növekedés érdekében az egyénnek pártatlanul kell értékelnie magát, mintha egy objektív megfigyelő pozíciójából kellene állnia. El kell elemeznie a cselekedeteit, miközben nem próbál meg érzelmi értékelést adni.

Egy másik jól ismert eszköz a sikeres önismeret és fejlődés útján a "gumi" technika. Egy ilyen technika elvégzéséhez szükség van egy gumiszalag elhelyezésére az ecsetre, és minden negatív gondolkodás esetén vissza kell húzni és ki kell engedni. Egy kattintás és gyenge fájdalom miatt a gondolatok viselkedése megváltozik. Így egyfajta reflex keletkezik.

A tudatalatti kommunikáció technikája abban áll, hogy kérdéseket tesz fel magának. Ilyen típusú kérdéseket használ fel: "Mit kell változtatni magamban a kívánt cél elérése érdekében?" Miután egy személy kérdéseket tett fel, el kell felejtenie, azaz ne fókuszáljon. Pár nap múlva a kérdésben vagy a megoldásban a válasz, amely a jelenlegi helyzetben a legoptimálisabb, megjelenik az elmében.

Meg kell tanulnia, hogy kezelje a félelmeit, és ne féljen a változástól. Végtére is, minden ismeretlen sajátos fejlődési zóna pontosan azért, mert lendületet ad a fejlődésnek és a növekedésnek.

Személyes növekedés képzés

A személyes növekedési tréningek hozzájárulnak az önfejlesztéshez és a személyes fejlődéshez. Az ilyen képzések gyakran a tevékenységekhez, a pszichoterápiás orientációhoz kapcsolódnak. Van néhány igazság, de elvben ez messze van az ügytől. Az önbizalom és az önellátás fejlesztése a személyes növekedés képzésének iránya. Ezeket kezdetben egészséges emberekkel végzik. Ez azonban nem egy kezelés, ezért a pszichoterápia nem lehet.

A személyes növekedés képzése olyan tevékenység, amelynek célja az egyén potenciáljának növelése, azon képességek azonosítására és javítására, amelyek hozzájárulnak az élet különböző területein a sikerhez. Ezeknek a képzéseknek a fő célja az, hogy a szokásos dolgok életképét megváltoztassuk, megváltoztassuk a szokásos sztereotípiákat a mentális aktivitás és cselekedetek, olyan cselekmények, amelyek megakadályozzák az egyén sikeresebbé és boldogabbá válását.

A tréningek középpontjában a tárgy személyiségének pozitív és minőségi átalakulása áll. Speciális technikák segítségével az egyén „programozható” a sikerhez mindent. A képzés után a személy magabiztosabb, nyugodtabb, szabadabb és boldogabbnak érzi magát a külső környezet körülményeitől függetlenül.

Az ilyen képzés orientációjának két típusa van: az egyén természetes növekedésének elősegítése (passzív) és az aktív személyes fejlődés.

A passzív személyes növekedésre irányuló tréningek célja az egyén gyógyulása, erősítése, az egyén fejlődését és növekedését gátló blokkok eltávolítása. Ezzel a technikával minden negatív helyzetet élhet. Az ilyen tréningek nem biztosítják az egyén számára történõ orientáció vagy meghatározás megteremtését, a személyes növekedés alakulását. A személyiség passzív növekedését csak az egyén belső programjai okozzák. A tréner szerepe pedig csak a személyes növekedés optimális feltételeinek megteremtése.

A passzív személyi növekedés képzéseit a múlt és a jelen munkájába irányítják. Segítenek megtalálni a kiutat az egyes uralkodó helyzetekből, megtanulják könnyebben és könnyebben reagálni a körülményekre, hogy megbirkózzanak az ilyen körülményekkel az élet minden területén. Az ilyen típusú legjobb képzést transzformációs képzésnek lehet tekinteni. Fő hangsúlyt fektetnek a mögöttes kondicionáló mechanizmusokkal, mint például az értékek és a hiedelmek, a tudatosság, a kompenzációs és pszichológiai védelem mechanizmusai, stb. E képzés során az alábbi pozitív változásokat láthatjuk az egyén személyiségében: a világnézet bővülése, a megvilágítás érzése, a meggyőződésből való felszabadulás, a meggyőződésből való felszabadulás, korlátozza, és mások negatív hatását. A transzformációs képzés eredménye az új lehetőségek megnyitása maguknak.

Az aktív személyes fejlődés képzésein a személyiség átalakulása az önazonosság szintjén történik. Célja, hogy szaktudást szerezzen és konkrét készségeket fejlesszen ki a tantárgyakból. Ezek közé tartoznak a vezetők minőségének fejlesztését célzó tréningek, a szakmai hatékonyság javítása és a képzések oktatása (például a helyes célok tanítása).

A személyes növekedési tréningeket az interneten keresztül élő és online módon lehet lefolytatni. A képzések hozzájárulnak a gondolkodás aktiválásához. Az egyén áthaladása után az egyén elkezd gondolkodni az élet értelméről, életcéljairól és pozíciójáról.

В каждом тренинге присутствует определенный комплекс упражнений, направленный на развитие личностного роста, например, упражнение «я в будущем», «шприц», «табу», «Самопрезентация», «Пессимист, Оптимист, Шут», «На какой я ступеньке?», «Комиссионный магазин» и множество других.

Упражнение "я в будущем" заключается в рисовании своей личности в будущем и защите перед другими своей картинки.

A "fecskendő" gyakorlat célja az, hogy segítse a résztvevőket a meggyőzés feltételeinek mélyen érezni és megtapasztalni, az ún.

A "tabu" gyakorlat célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy megértsék, hogyan kapcsolódnak a különböző korlátozásokhoz és tilalmakhoz.

Az „önbemutató” gyakorlat célja az adaptív mechanizmusok bevonása, az érzelmek megnyilvánulásának kifejlesztése, amelyek hozzájárulnak a szakmai adaptáció folyamataihoz.

A "pesszimista, optimista, jester" gyakorlat célja az egyén egységes problémájának kialakítása, a problémák különböző szempontokból történő elemzésében szerzett tapasztalatok megszerzése.

A gyakorlat célja, hogy "milyen lépést csinálok?" az, hogy segítse a résztvevőket a megfelelő önbecsülés kialakításában.

A „jutalékbolt” gyakorlat célja az önmegértés, önfelismerés, önkritika, az egyén számára a csapatmunka alapvető tulajdonságainak felfedezése.

Személyes növekedési technikák

Az első lépés a személyes fejlődés felé vezető úton az a felismerés, hogy a jelenlegi helyzet nem mindig az, ahogyan az emberek annyira vágynak, várnak, álmodnak, vitatkoznak és gondolkodnak.

A személyes fejlődés ritkán átfogóan irányul. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a legtöbbünknek erős és gyenge jellemvonásai, pártai vannak. Ezért a személyes növekedés elsősorban a felek elismerésében nyilvánul meg, amelyet a gyenge megnyilvánulás jellemez, és az ilyen felek megerősítésére irányuló cselekvéseket.

Ma sok olyan módszer van, amelyek célja az egyén személyes növekedésének fejlődésének ösztönzése. Állandó és célirányos hatásuk van, amely a gyengébb oldalak megerősítésére irányul. A személyes növekedés technikáinak fő célja a felelősség az életért, a saját akaratában való önmegteremtés lehetősége, önbizalom, önfejlesztés.

A személyiség harmonikus fejlődése az önismeret, az önmegvalósítás, az önfejlesztés, az integritás elérése és ennek következtében az életkörülmények, a tényezők, a körülmények, a helyzetek és a lehetőségek jelentős átalakulása.

A személyes fejlődés módszereinek elsajátításának módja közvetlenül függ az új információk megértésének sebességétől, az ajánlások megfelelő betartásától és az utóbbi eredmény lényegességétől.

Az önismeret és a személyes fejlődés egyik leginkább hozzáférhető módszere a szakirodalom független tanulmányozása. Ennek a technikának a fő hátránya az inverz kapcsolat hiánya. Ez a hátrány abban rejlik, hogy nem lehet ajánlásokat, tanácsokat, szükség esetén támogatást kapni.

A következő elérhető önképzési módszer a képzési videók megtekintése. Meglehetősen gyenge hatékonysága van annak a ténynek köszönhetően, hogy a választott módszer helytelenül került benyújtásra. Ez akkor fordul elő, ha az információforrás nem megfelelő.

Egy hatékonyabb módszer a különböző képzési workshopok, kurzusok és szemináriumok részvétele. Ennek a technikának egy negatív jellemzője az, hogy az egyes résztvevők nem koncentrálnak egyénre, azonban az illetékes edző figyelembe veheti az egyes lehetőségek lehetőségeit és prioritásait.

Az önálló tanulás és a személyes fejlődés legjobb módja az egyéni edzői órák. Ennek a módszernek a hátránya a meglehetősen magas költség. Az egyéni leckék lehetővé teszik az oktató számára, hogy figyelembe vegye az egyén összes jellemzőjét, hogy időben elvégezze a szükséges kiigazításokat, fizesse meg a lehető legnagyobb figyelmet, hogy megadja a szükséges ajánlásokat és tanácsokat.

Az egyén személyes fejlődésének legelterjedtebb módszerei az állítások, a vizualizációs módszerek és a célmeghatározás módszerein alapulnak.

Az állítások rövid mondatok vagy kifejezések, amelyek pozitív verbális képleteket vagy kijelentéseket tartalmaznak. Az alanyi tudatalatti ismételt megismétlésével a kívánt kép vagy telepítés rögzítve van, hozzájárulva az egyén pszicho-érzelmi hátterének optimalizálásához, a pozitív transzformációk stimulálásához. Ie A megerősítés egy rövid mondat, amely egy adott szemantikai terhelést hordoz, hogy javítsa az egyén érzelmi mezőjét, ami pozitív életváltozáshoz vezet.

Bizonyos szabályok állíthatók elő az állítások létrehozására, hogy felülbírálhassák a tudatalatti megalapozott negatív attitűdjeit: a szemantikai terhelésnek egyértelműnek kell lennie; a kifejezéseket alkotó szavaknak pozitívnak kell lenniük, valamint az érzelmek a kiejtésük során; a telepítést egyértelműen meg kell határozni az igényeknek megfelelően; a kifejezéseket az élethelyzet tevékenységére kell irányítani.

A vizualizáció módszere az információ bemutatása vizuális, vizuális képekkel. Ezt a módszert széles körben használják pszichológiai technikaként.

A tantárgyak, jelenségek, dolgok, érzelmek vizuális megjelenítése a tudatalatti egészében tárolódik az egyén életében. Néhány kép azonban inert (passzív) állapotban lehet. De ha szükséges, az ilyen információk helyrehozhatók, lekérhetők és alkalmazhatók a probléma vagy probléma megoldására. Ez akkor lehetséges, ha a problémát vagy problémát tudatos készségek segítségével nem lehet megoldani. Ily módon a belső energiák állandó halmozódása van a kívánt transzformációk létrehozásához.

Az egyértelműen meghatározott és meghatározott célok minden területen alapulnak a sikerhez. A célok az életterv megvalósításának szakaszainak alapvető elemeit képezik. Az illetékes célok meghatározásához szükséges a meglévő körülmények, körülmények vagy helyzetek részletes, egymást követő elemzése, figyelembe venni a személyes prioritásokat, értékelni a cél hosszú távú perspektíváját, a kreatív megjelenítést. A feladatok sikeres végrehajtásának legfontosabb és nélkülözhetetlen feltétele a kitűzött cél elérése, a megvalósítás valóságába vetett bizalom, az eredmények várakozására való törekvés.

A személyes növekedés hatékonyságának egyéni modelljének kialakítása vagy a már meglévő, személyes fejlesztés módszerekkel és technikákkal végzett kísérletek elvégzése az önfejlesztés szükséges összetevői. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a meglévő modellek gyakoribbak az önismeret kezdeti lépéseiben.

Загрузка...