A vis maior egy olyan koncepció, amelyet a különböző szerződések és tranzakciók kiigazítására szolgáló mechanizmusok szempontjából használnak. Jelenleg a vis maior nemcsak jogi, hanem személyes, polgári szempontból is megmagyarázhatja a megállapodások megsértését. Mivel a vis maior meglehetősen ellentmondásos fogalom, a megkerülhetetlen akadályok megjelenését jelenti, amelyek a korábbi megállapodások be nem tartását eredményezik. Fontos megérteni, hogy az ilyen körülményeket mindig a személy irányíthatatlannak tekintik, mind a kedvezőtlen helyzet előfordulásától, mind annak megelőzésének lehetőségét (természeti és technológiai katasztrófák, betegségek, vészhelyzetek).

Bármely olyan körülmény, amely megfelel a kategória leírásának, mentesíti a feleket a kölcsönös felelősség alól a megkötött kötelezettségek keretében. Jogilag fontos szempont a mentesítési megállapodás dokumentálása a vis maior helyzetek részletes listájával.

Mi az

A fogalom legjellemzőbb formája a jogi vis maior, amely bizonyos sajátosságokkal rendelkezik. Így az előzetesen megkötött szerződéseket az előírt feltételekkel feltételezi, amikor az egyik résztvevő mentesül az előírt felelősség alól. Ebben az esetben számos módosítást lehet tenni a felek számára, hogy értesítsék egymást az ellenőrizetlen vis maior eseményeiről. Ez a kategória magában foglalja az emberi tevékenység által okozott változásokat vagy a jogszabályi változásokat. Az adórendszer, a háború, a tömeges sztrájkok vagy a terrortámadások reformjának lehetőségei.

A vis maior fogalma hiányzik a polgári törvénykönyvben, és helyettesíti a homályosabb szinonim fogalmakat, amelyek nemcsak a felek közötti kötelezettségek megértését bonyolítják, hanem a viták megoldásának módjait is. Felfoghatatlan erő, amelyet gyakran természeti katasztrófáknak, katasztrófáknak, katasztrófáknak neveznek, a vis maior szó jelentése, de nem csak szinonimája.

A vis maior helyzet fogalmának polgári és jogi megértésének különbsége alapvetően a kijelölt helyzetek sajátosságainak szintjéhez vezet, az előírt határidők a másik fél figyelmeztetésére, és kisebb mértékben a tartalmi oldalra vonatkoznak. Ennek a spektrumnak bármely körülménye (ez mindkét területre vonatkozik) meglehetősen nagy intenzitást és hitetlenséget kell biztosítania, valamint a támadás szabályozhatatlanságát. Ha lehetséges előre jelezni vagy előre jelezni az ilyen válsághelyzetek kialakulását, akkor nem formálisan kapcsolódnak a vis maiorhoz, hanem az előre nem látható költségek vagy további kockázatok szakaszában kerülnek rögzítésre.

A mindennapi használat során ezt a kifejezést gyakran használják arra, hogy igazolják a tardiness vagy a nem teljesített ígéreteket személyes problémákkal. A városlakók a vis maiorot egy ébresztőóra, egy törött sarok, egy törött cső, a betegség és a tartályban lévő benzin hiányában tulajdonítják. Egyrészt ezeknek az eseményeknek egy része nem függ egy személytől, és részben megsérti szokásos életstílusát, de ha jogalkotási definíciót értünk, akkor sok körülménynek a területi vagy a tevékenységi körben egyesült szokásos létezésének hirtelen megsértése szükséges a körülmények pusztító erejének felismeréséhez.

Minden érett személynek saját magának kell megbirkóznia a személyes bajokkal, anélkül, hogy megsértené a megállapodásokat, vagy előre látná a lehetséges problémákat, ügyelnie kell arra, hogy megakadályozzák őket.

Így a vis maior szó köznyelvhasználatának semantikus tartalma kevés, a jogalkotási szinten figyelembe vett valós eseményekkel. A tevékenység jellemzői és a hozzávetőleges kockázatok ismeretében minden üzleti megállapodásban részt vevő fél külön védelmet nyújt a vis maior vonatkozásában. Ez a fő védelem előre nem látható helyzet esetén. Az ilyen feltételek egyetemes listája lehetetlen, mivel minden egyes tevékenységhez saját jellemzői vannak. Kötelező a természeti katasztrófákról és a fényes társadalmi változásokról szóló univerzális pontok bevezetése, minden más külön rendelhető.

Példák vis maiorra

A természetes vis maior az ellenállhatatlan és rendkívül pusztító természeti erő eseményei. Ez magában foglalhatja a földrengéseket, természeti katasztrófákat, tornádókat, árvizeket vagy aszályokat, hurrikánokat, jegesedéseket és más természeti katasztrófákat, amelyek zavarják a lakosság szokásos és békés életútját. Fontos, hogy a természeti katasztrófákban is megkülönböztessük az előrejelzés és az akadályozás lehetőségét.

Lehet-e tűz egy vis maior esemény? Ha az erdő nagy területei meggyulladnak, ez hirtelen megtörténik, és a helyzet megszüntetése érdekében nincs lehetőség - ez a vis maior. Ha a tűz a tiltott helyen füstölt személy hibájából következik be, a biztonságtechnika megsértése, illetve a megfelelő felszerelések (homok, tűzoltó, stb.) Hiányában a megfelelő helyen, akkor ezt a tényt gondatlanságnak és szabálysértésnek kell tekinteni.

A természeti értékekkel párhuzamosan az ember által okozott katasztrófák a nagy gyárak vagy állomások baleseteinek következtében jelentkeznek. A közvetlenül a helyszínen élő áldozatok száma mellett komoly következményekkel járnak a környezetre és a környezet állapotára. Ez a kategória a legnehezebb az emberi bűnösség bizonyíthatósága vagy a vis maior körülményei szempontjából, mivel minden növény, állomás, reaktor tervezése és üzemeltetése az emberek által történik, és gyakran balesetnek minősülnek a meghibásodásoknak, ha a valóságban gondatlanság áll fenn. biztonsági óvintézkedések vagy a munkavállalók elégtelen minősítése.

A vis maior társadalmi típusa magában foglalja a háborúkat, sztrájkokat, forradalmakat, a társadalmi rendet érintő jogszabályi változásokat és más társadalmi mozgalom cselekedeteit, amelyek megváltoztatják a társadalom szerkezetét vagy működésének szokásos törvényeit. Ez a természetes változások után a második legfontosabb kategória, mivel az a legmagasabb számú embert érinti, ha az egyik területen további megkülönböztetés nélkül tartózkodik. Ezek a folyamatok képesek megakadályozni vagy komolyan lelassítani számos vállalkozás és tevékenységi terület munkáját (például a törvényváltozás miatt a rakomány nem megy át a vámhatóságon keresztül, vagy a sztrájk és a mozgás blokkolása miatt a kis tárolási élettartam használhatatlanná válik).

A pénzügyi szempontok tükrözhetik az árfolyamok ugrását, az árváltozásokat, az éles változásokat a világon, valamint az állami pénzügyi tőzsdeket és alapokat. Ez a kategória jelentős lesz azok számára, akiknek tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a gazdasághoz, kisebb mértékben pedig a polgárok többségét vis maiorként érinti. Ezen a területen a hirtelen változások problémákat okozhatnak a számlák kifizetésével és a pénzeszközök átruházásával. Lehetnek adósságok vagy a hitelek időben történő visszafizetésének lehetetlensége, sok struktúra csődbe jutott a pénzügyi vis maior körülményei miatt.

Lehetetlen felsorolni a vis maior minden esetét különböző területeken, hogy valóban kiterjedjen minden szempontra. Valahol a betegség járványa lesz, és valahol egy út mentén lebontott kocsi - a skála és a következmények teljesen különböző kategóriákban vannak, de mindkét példát olyan eseménynek tekinthetjük, amelyet nem lehetett befolyásolni.

Загрузка...

Nézze meg a videót: Sing HallelujahCoco JumboRhythm Is a DancerBe My Lover Live Mega Mix- Vis Maior (Szeptember 2019).