A tisztelet a társadalmi interakció kategóriája, amelyet az egyén személyes méltóságának elismerésében fejeznek ki. A tisztelet fogalma az erkölcs, az erkölcs, az általános kultúra és a tolerancia nómáján alapul, és nemcsak a felelősség szintjén, hanem belső motívumokként is nyilvánul meg.

Ezt a fogalmat néhány szóval meglehetősen nehéz leírni, mivel sok arccal és összetevővel rendelkezik. Ez a komplexum magában foglalja az igazságosság szintjét és az összes ember egyenlőségét, és ezek a rendelkezések számos országban jogilag bejelentettek és globális értékkel bírnak.

A társadalmi interakció tiszteletének megnyilvánulásának részét képezi az egyén érzéseinek és vágyainak figyelmes hozzáállása, a belső szükségletek megvalósítására vonatkozó tolerancia. A koncepció közel áll az oktatáshoz, és annak a részének, amely saját szerénységét és finomságát valósítja meg másokkal való foglalkozás során.

Mi az

Attól függően, hogy a szférából melyik fogalmat használják, van néhány javítása. Tehát az orvostudományban és a pszichológiában a tisztelet bizonyos attitűdökkel jár az ügyfél felé, ami az élet, a világnézet, a társadalmi státusz és a személyes vágyak teljes és nem ítélő elfogadását jelenti. A bajok vagy problémák leküzdésének pszichológiai módjában való beavatkozás, annak ellenére, hogy orvosilag ajánlások adhatók, de az orvosnak meg kell értenie, hogy a végső nyomon követés a páciensnél marad.

A szociális munkában a tisztelet egyenlő bánásmódot jelent a státusztól függetlenül. A vének, a gyermekek, a hajléktalanok vagy a milliárdosok tiszteletben tartása ugyanazon a szinten kell, hogy legyen. Ennek a kifejezésnek a társadalmi megértése a legközelebb áll a mindennapi felfogáshoz és a tisztelet belső értelmezéséhez.

Mivel a tisztelet általános társadalmi normának tekinthető, és jelenléte a társadalom szükséges elemének egy humanista szinten, az ilyen típusú interakció fogalma és szabályozása a törvényben van rögzítve. A legszélesebb szinten magában foglalja az állam szabadságának, területi integritásának és egyenlő pozícióinak elismerését a világ többi országa között. A személy egyéni jogai a tisztességes tiszteletteljes bánásmódhoz minden állam törvényei között szerepelnek, és garantálják a kényelmes, pszichológiailag biztonságos lét támogatását és védelmét, biztosítva a bűncselekményeket a jogsértők számára. Az emberi becsület és méltóság védelmére vonatkozó kategóriában minden jogi rendelkezés megtalálható.

Az interakció szintjén a tisztelet az oktatás folyamatában jelenik meg, mivel ez egy külső társadalmi, kissé mesterséges norma, amely azonban számos különbséget szabályoz. Ez nem egy veleszületett minőség, így a gyerekek, a társadalmi társadalomon kívül nőttek vagy az alacsony kulturális normákkal rendelkező társadalom nem élvezhetik mások iránti tiszteletét a viselkedési stratégia internalizálásának példái hiánya miatt.

A tiszteletreméltó magatartás megszilárdítása szigorú tilalmakkal, az akaraterő használatával és az előírt szabályok betartásával történhet. Mindazonáltal lehetetlen összeállítani a helyes tiszteletreméltó reakciók listáját minden olyan alkalomra, amely lényegében tiszteletben tartja a kreatív alkalmazkodást. Ez az a szükség, hogy meghallgassuk a beszélgetőpartnert, hogy finoman észrevegyék a reakció igényeit. A kellemetlen téma időben történő bezárásának képessége, az interakció formátumának megváltoztatása - mindezek az ellenfél tiszteletének pillanatai, amelyek figyelmet és empatikus hangolást igényelnek.

Az etikai oktatás részeként a tiszteletnek saját megnyilvánulási szabályai vannak: igazságosság, egyenlőség, őszinte és gyakorlati érdeklődés a másik megnyilvánulásai iránt. Ugyanakkor szükség van a manipuláció vagy merev nevelés kényszerített pillanatainak teljes hiányára. Az egyenlő feltételekkel folytatott tárgyalások azt jelenti, hogy a párbeszédek aktívan használhatók és a vitákban kompromisszumos megoldásokat találnak.

A tisztelet hiánya elhanyagolt oktatási folyamatot, nem megfelelő önbecsülést jelenthet. Súlyosabb esetekben, ha egy személy rosszabbra változott, a mentális patológiák megléte a társadalmi interakció megsértésével együtt megkérdőjelezhető.

A társadalom normái

A tisztelet tiszteletben tartásával kapcsolatos alapvető szociális normák a jogszabályok betartására és bizonyos, nem bejelentett szabályok betartására korlátozódnak. Ezek elsődleges fontossága a figyelem a másoknak, a kutatási érdeklődéshez hasonló. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy csak egy személy élet- és karakterjellemzőinek jól tanulmányozása után tudjuk végül megérteni, hogy mely magatartás nem befolyásolja az ő méltóságát, hozzájárul a fejlődéshez, és megszünteti az arroganciát és a lökést.

Amíg meg nem értjük a beszélgetőpartner megértését, figyelembe kell venni az etikett klasszikus szabályait, hogy pozitívan fejezzék ki magatartásukat. A tisztelet hálával nyilvánul meg, és a hálának nemcsak azon területekre kell vonatkoznia, ahol közvetlenül segítséget kér, hanem bármilyen kapcsolatfelvételre. Ha az ajtóhoz tartották, vagy az eladó segített egy termék kiválasztásában - nem számít, hogy ez a tevékenység szakmai feladataiknak köszönhető, a kifejezett hálám tisztelettel bír.

A szabályok a figyelemfelkeltést vonják maguk után, ami a vonatkozó bókokban, patosz és hízelgés nélkül nyilvánul meg, gratulálunk a hivatalos dátumokra. Az emberek egymásnak való bemutatásakor az etikett bizonyos szabályai érvényesek, és az általuk vezérelt módon elkerülhetik a tisztelet hiányának lehetőségeit. Bizonyos szabályozási struktúrák is vannak a magasabb pozíciójú emberek tekintetében. Ez magában foglalja az eltérések hiányát, a gonoszság kizárását, a hang növelését, ajánlott válaszolni a kritikára a benyújtással, köszönet a nyújtott támogatásért.

A férj és a feleség közötti kapcsolat tiszteletben tartása elsőbbséget élvez. Sok hagyományban a házasságok szeretet hiányában lehetségesek, de a tisztelet hiányában kizárták őket. Ugyanakkor a fordított helyzet nem zárható ki, ami a kulturális pillanatoktól is függ. Tehát a keleti országok híresek a nők iránti attitűdjük iránt, ahol minden anyagi előnye van, nagy figyelmet kap, de ugyanakkor soha nem hasonlítható össze egy státuszú emberrel. A nők helyzete nem egyenlő, hanem inkább a dolgokra és felvásárlásokra utal, ami megfelelő hozzáállást és tisztelet hiányát vonja maga után. Európát megkülönbözteti az egyenlő pozíciók, a jogok és szabadságok fenntartása iránti vágy, és ennek megfelelően a házasságiparban tisztelettel lehet beszélni. A hátránya az, hogy általában az európaiak szenvednek az érzéki részből, amelyet számos társadalmi norma blokkol.

Különösen érdemes megemlíteni az életkori szabályokat, mivel a legtöbb kultúrában beültetik, és még az időseknek is megfelelő hozzáállást igényel. Ahol az életkorát minden megnyilvánulásában tiszteletben tartják, a viselkedéstől a viselkedésig (hordtáskák, helyiség). A kérdések azonban a korosztály - a gyermekek tiszteletben tartása - másik oldalán találhatók, ami gyakorlatilag hiányzik, és semmilyen módon nem szabályozott. Éppen ezért a legtöbbjük elkeseredetten kezeli őket, megengedi őket méltóságának leromlása, az egyén határainak megsértése. Nyilvánvaló, hogy a gyerekek nemcsak teljes körű személyiségek, hanem azok is, akik a maguk iránti tiszteletlen hozzáállás elnyelésével tovább terjesztik.

A minőség megőrzése

A tisztelet nem a veleszületett személyes minőség, ez a kategória a társadalmi környezet függvényében nagy mértékben fejlődik. Tehát, amikor egy intelligens családban nőtt fel, ahol az etikett és az erkölcs normáit mindenki először megfigyeli, a gyermek automatikusan elfogadja ezt az interakciós modellt. Úgy tűnik, hogy minden önállóan történik, és valaki kezdetben mindenki iránti tiszteletet mutat, a másik nem képes a minimális társadalmi szintet elsajátítani.

Nem csak a család, hanem a gyermek körülvevő társadalom is nagy hatással van. Az interakció számos szabályát tanítják az iskolában, megfelelő válaszokat adva. Ezek magukban foglalják azokat a formális szabályokat, amelyekkel a vének épülnek. Az általános iskolai tanár, amikor új gyerekekkel szembesül, mindig értékeli az egyes emberek szociális készségeinek fejlődésének kezdeti szintjét, amelyre az oktatási folyamat a jövőben épül. Megvizsgálja a család általános társadalmi helyzetét és a szomszédok általános fejlődését, annak lehetőségét, hogy a nevelés közös útját elérhessék velük.

A személyes példákon kívül a viselkedés beállításához tippeket is használnak. Azokkal a gyerekekkel, akik kezdetben nem tudták tiszteletben tartani, a korai szakaszban igen szigorú tilalmak és cenzúrák mérhetőek. Azokkal, akik már elsajátították a normákat, de csak a szintek emelését vagy a megnyilvánulások részletezését és határolását követelik meg, a tanácsadás és a lágy szerkesztés lehetséges. Ha az emberek egy csoportja számára oktatást végeznek, akkor jó példákat, történeteket, filmeket és megfelelő tartalmú könyveket használni. A gyerekek meglehetősen rugalmasak és gyorsan felszívják a külvilágtól származó információkat, a felnőttek tekintetében a kulcsfontosságú pont nem az iskolai orientáció, hanem a változás motivációjának megteremtése. További korrekciós folyamat lehetséges az elfogadott normákról szóló irodalom olvasása, valamint a megfelelő társadalommal rendelkező helyek látogatása miatt.

Nézze meg a videót: Irie Maffia-Tisztelet Kemon's Official Selfie Video (Október 2019).

Загрузка...