Pszichológia és pszichiátria

Fondorlatos megszegés

A hízelgő személyiségjellemző, amely egy társadalmi társadalomban keletkezik, nem genetikailag, és túlzott koaxingban, segítőkészségben fejeződik ki. Ez lehet a társadalmi interakció és a kommunikáció egyfajta építésének egy módja, ami azt jelenti, hogy mit akarsz, vagyis a kommunikációt. manipulációval. A normatív megnyilvánuláson kívül az ingratáció a psziché védekező reakciója a pszichológiai vagy bármilyen más fenyegetés érzékelése során, amikor egy személy számára könnyebb a helyzet megkerülése, mint a konfliktus.

Kinyilatkoztatás van mind a viselkedés szintjén, mind az utánzási reakciókban, az intonációkban. Általában ezek az emberek beszédes vagy bocsánatkérő módon beszélnek, feszült mosollyal mutatják be a béke szerető tendenciákat. A testtartás szoros és elem alatti viselkedést mutathat, mint például egy meghajlított fej, préselt nyak, csukott vállak - hajlamosak kevésbé kifelé fordulni, hogy ne képviseljék a versenyt az erősebbekért.

Mi az

Az ember minősége hízelgő az állandó vágy arra, hogy személyes előnyöket vagy egy másik személy (általában a hatóságok vagy egy nyereséges szövetséges) helyét keressük a túlzott hízelgés, szolgaság, viselkedés által, amit az emberek összehasonlíthatnak a hátborzongatóval.

A hízelgő kowtow, akinek címzettje, tisztelettel, diszpozícióval, csodálattal tekinthető, de ugyanakkor hangsúlyozni fog, kissé groteszk. Néhány ember figyelmesen hallgathat másokkal, bólint, alázatosan csökkentheti a szemét, mások maguk is provokálnak, tanácsot kérnek, vagy megfagynak a felsővezető bármely monológjával. Az ilyen megnyilvánulások rendkívül észrevehetőek mások számára, de mindazonáltal minden bizonytalanságukkal pozitív eredményt hoznak a manipulátornak.

Az ilyen viselkedés kialakulása az evolúciós folyamatok és a csomag viselkedésének kialakulásának jellemzői. Szükséges volt, hogy egy személy maradjon egy csoportban annak érdekében, hogy biztosítsa a túlélését, mivel szinte lehetetlen egyedül élni a vadonban.

A fogantatás, a hallgatás és a kellemes viselkedés hozzájárult ahhoz, hogy még akkor is, ha ez az egyén megengedte volna a felügyeletet, a vezető nem tette ki őt, hanem az ingerlő viselkedés miatt maradt. Így azok, akik valamivel jobban ravaszkodtak, mint a törzsmenedzsereik, képesek voltak túlélni, vagy további előnyöket kaptak. Minden olyan viselkedést vagy tulajdonságot, amely nyilvánvalóvá vált, és hozzájárul a túléléshez, konszolidálták, mint egy adaptív cselekvési lehetőséget, amelyet a szubkortikus memóriában helyeztek el, és a legerősebb fenyegetésekben dolgozott.

A hatóságokra való ösztönzés meglehetősen gyakori fogadtatás azok számára, akik nem bíznak a kompetenciájukban, félnek a versenytől, és minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálják biztosítani a munkahelyen való folyamatos tartózkodást. Egy jól fejlett intellektus és színész tehetsége miatt nehéz személyt hibáztatni vagy pogánynak nevezni, és cselekedeteit gyakrabban fogják értelmezni, mint a válaszadást és az udvariasságot, a kedvességet és a figyelmet. Ez a személyiségjellemző összetéveszthető az oktatással vagy udvariassággal, és csak akkor lehet megkülönböztetni, ha jól ismerjük a személy belső motívumait. Tehát udvarias és társadalmilag elfogadott kezeléssel a személy irányítja a szükséges normák betartásának a vágyát, míg az ingratáció mindig csak személyes nyereséget ér el.

A másik személy meggyőződésének fontos jellemzője a manipuláció szinte teljes védelme. Vizsgálatot végeztünk, amelynek eredményei azt mutatták, hogy a hízelgő vélemények hitelessége ellenére, és még azt is, hogy a másik tudja, hogy mi történik most, egy pozitívabb hozzáállás alakult ki az ingratáló felé. Így tehát lényegtelen, mennyire őszinte és igazságos a bókotok, mert egy személy még mindig szép, hogy hallja őket, ahogyan tudja, hogy csak hallgat rá, hogy bizonyos engedélyeket kapjon, vagy hogy előreléphesse vállalkozását, de még mindig elmondják és élvezze a figyelmet. A leghalványabb hízelgés hatással lesz a pszichére, és csak akkor tudod bekapcsolni az elemzést, hogy visszaállítsuk az észlelés objektivitását, ha az ilyen manipulációkat egy minimálisan vékony, szellemi személy végzi el, akkor egyáltalán bárki lesz akasztva.

A leg ambiciózusabb emberek, akik maguknak tartják magukat a többiekkel szemben, inkább a sötétben vannak a hiányosságaik miatt, hajlamosak a hízelgésre. Minél nagyobb a belső szükségesség a jóváhagyásra, az elismerésre, a dicséretre vagy a támogatásra, annál kevésbé ellenáll a mentalitás a swooping manipulatív hatásainak.

A hízelgés előnyei és hátrányai

A hízelgő és hízelgő a negatív személyiségvonásoknak tekinthető, de egy ilyen korlátozott kapcsolat nem kizárólag igaz, hiszen minden komplex személyes oktatás, hízelgés a társadalmi fejlődés során jelent meg, és az élet javítására vagy a túlélés biztosítására irányul. A negatív hozzáállás nagyrészt annak a ténynek köszönhető, hogy mindenki elismerést szeretne, és őszinte tiszteletet szeretne adni, mint a kommunikáció örömének és a figyelmes hallgatásnak.

Innen jön az elsõ mínusz az ingratálás - amikor mások kellemesen bánnak velünk, megmutatjuk nekik a saját lelkünket, és senki sem akarja tudni, hogy egyszerűen csak saját hasznukra használják. Ez hasonlítható az árulással, ezért azok, akiket gyakran látnak a homályozásban, nem szeretik, minden módon elkerülik és kedvezőtlen viselkedést mutatnak - mindenki biztosítja a mentális biztonságát, és megpróbálja nem járul hozzá azokhoz, akik nem megbízhatóak.

Valamennyi negatív érzelemre utaló negatív értelemben továbbra is fennáll az érzelmi simogatás szükségessége, az önbecsülés és az egyszerű szükséglet és szükségesség érzése, és még egyenletes jelentősége is.

Ennek a belső melegségnek köszönhetően az emberek öntudatlanul körbeveszik magukat hízelgő és szycophánsokkal, és ez nem mindig zsarnokság. Például, egy menedzser meglehetősen objektíven megértheti, hogy kizárólag az ő pozíciója miatt hallgatják, de ezek az emberek kellemesebb szakemberek, mint azok, akik figyelmen kívül hagyják az alárendeltséget.

Mindezekkel az adatokkal mindig válassz ki valakit, aki szeretne, és pozitív érzelmeket hozhat. Még a családokban is megállapították, hogy a kedvtelésből tartott állatok kedveltek és elismerést kapnak, annak ellenére, hogy az embereknek nagyobb súlyuk van. Ez kizárólag annak a ténynek köszönhető, hogy az állatok nem kérnek további kérdéseket, mindig szívesen látják a tulajdonos megjelenését, és nem tesznek semmilyen követelést vagy követelést - és ezzel az ingratációval rendkívüli nyugalmat és önérzetet teremt minden esélye ellen.

Az egoisztikus értelemben a hízelgés pozitívabb minőségű, személyes előnyökkel jár az egyén számára, és lehetővé teszi az eredmények elérését, ahol sok erőfeszítést lehet tenni. Az ilyen emberek könnyebben élnek, és sok hiba van a kapott kedvezmények miatt. Sok pszichológiai szakember tanítja a kowtowing megnyilvánulását, felhívja a kommunikációs módszereket vagy befolyásolja az embereket, de a manipuláció az előnyök megszerzése érdekében manipuláció marad. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az ingratációnak köszönhetően sok ember még az ősi időkben is fennmaradt, ami hozzájárult a logikai gondolkodás fejlődéséhez, a helyzet elemzésének és befolyásolásának képességére nemcsak az erő közvetlen helyzetéből, hanem a ravaszból is. Elmondható, hogy az ingratáció az egyik pillanat, amely hozzájárul a helyzet kiigazításának intelligens módjának kialakításához és a problémamegoldó erőszakos módszerek elkerüléséhez.

Talán az ingratáció legszegényebb megnyilvánulása abban rejlik, hogy egy személy bizonytalanul cselekszik, megtévesztve a másikot előre. Az ilyen megtévesztés veszélye és negatív érzése meglehetősen romboló az egyén számára, mivel nem az üzleti oldalra vagy a konkrét eseményekre vonatkozik, hanem befolyásolja a kapcsolatokat, az önmagunk mint egyének érzékelését, és megzavarhatja az ego alapvető struktúráit. A jövőben nemcsak azt, aki megtévesztett, pszichológiai traumát kap, de maga a megnyugtató személy végül társadalmi kihagyássá válik. A nyitott és őszinte kapcsolat lehetetlensége magányossághoz vagy mérgező kapcsolathoz vezet, a képtelenség összeütközni és megvédeni saját véleményét.

Nincs megegyezés és hozzáállás az ingratációhoz, mert bizonyos helyzetekben segíti a túlélést, és szociálisan elfogadott adaptációs forma. A viselkedésmodell folyamatos használatával a személy személyes lebomlásba kerül és elveszíti a társadalmi alkalmazkodást.