Az eredetiség a személyiség minősége, több oldalról tekintve - egyéni megnyilvánulás és kulturális megfelelés. Az első szinten az eredetiség szó jelentése a személy eredeti, sajátos, egyedülálló viselkedésének jellemzésére szolgál, megkülönböztetve őt másoktól, és nem úgy néz ki, mint a tömeges képek. E tekintetben az eredetiség nem csak a viselkedési szempontot érinti, hanem a személy külső megjelenéseit is, a helyek kiválasztásában, az építészeti megoldásokban, saját külső arculatának és életmódjának kialakításában. Ilyen személyiségek példái megtalálhatók a világkultúra történetében és minden nap ismerősök között. Ezek az emberek általában egyértelműen megtartják mozgásuk irányát, és nem állnak a társadalom kritikájára, ők érzéketlenek a külső megítélésre. A ruhákat viselik, amelyeket maguk is szépnek és kényelmesnek tartanak. Hallgassa meg azt a zenét, amely válaszol a szívükre, és dolgozzon azokon a projekteken, amelyekben látják a jelentést.

A második értelemben az eredetiség az emberi lét bizonyos kulturális környezetben fennálló állandóságát tükrözi, tükrözve annak gyökereit. Ez nagyon jól tükrözi a hagyományok világos örökségét és az ősök választását, megőrizve saját lelki örökségük tisztaságát és eredetiségét. Ilyen kulturális identitás például a civilizációtól távol eső falvak, amelyek féltékenyen megőrzik hagyományaikat, öltözködnek a terület kulturális és rituális törvényeivel összhangban, és a kulturális határok törlése miatt nem változnak. Ez magában foglalja az anyanyelv, a nyelvjárás, a szóbeli kreativitás, a hitek, az értékek és az emberek ötleteinek megőrzését is.

Mi az identitás

Az eredetiség szó jelentése általában egy személy vagy teremtés eredetiségének meghatározására szolgál. Ugyanakkor az eredetiség sokkal nagyobb jelentőségű, mint az egyszerű különbség a többségtől. Az eredetiség a dolgok létrehozásában, a környező térben és más termékekben nem jelenik meg a kész ötletek másolásában, utánzásában vagy keverésében, hanem valami új és egyedülálló kreatív kezdeti létrehozásában. Az ilyen új kreatív koncepciók vagy a mindennapi élet megnyilvánulásának megteremtésének alapja a saját belső értékeink és választásaink, vagy a kultúra kulturális és erkölcsi kategóriáin alapul.

Az eredetiség nem tartalmaz külső nyomokat és forgatókönyveket az élethez. Lehetetlen megőrizni saját egyedi identitását, és ugyanakkor az utcai ember minden paraméterének átlagát képviseli. Az autopiloton való élet, a híres utcákon való járás, a szándékosan sikeres szcenárió teljesítménye kényelmes, de távolról sem megkülönböztető. Ez a személyiség minősége, amely magában foglalja a folyamatos belső keresést, a környezet teremtését a lelki igényeknek megfelelően, és nem a vágyaiknak a valóság jelenlegi kereteihez való igazítását. Az eredetiség állandóan hasonlítja össze az élő élet megfelelőségét azzal, hogy milyen értékeket tartalmaz egy személy. Ez a legnagyobb őszinteség a világgal való kapcsolatban, és a bátorság, hogy maszk nélkül menjen bele, és megvédje álláspontját.

Az eredeti természet követése és fenntartása elkerülhetetlenül vezet a sorsának megvalósításához, az életmód megtalálásához és olyan élettér megteremtéséhez, amelyben egy személy maximálisan megvalósítható. Sokan más utat választanak, mert a meghibásodás ára a jelenlegi céljaik elérése felé rendkívül nehéz. A hamis vágyak elérésének sikertelensége nem annyira fájt az egónak, éppen annyira, mintha kritikát okozna, ha a terméket másolják, és nem kreatív agóniában születik. De az életminőség és a termék e körülmények között alapvetően különbözik.

Egyes tudósok ellenállnak az eredetiség sokoldalúságának, tekintve, hogy ez egy személy személytelen megnyilvánulása, amely egy lény társadalmi szükségleteit kielégíti. A készségek, az interakciók és más megnyilvánulások egyetemessége azonban nem tagadja meg az univerzális dolgok emberi eredetiségét és eredeti megvalósítását. Az eredetiség nem korlátozza a képességeket és képességeket, hanem csak kivételes és felismerhető színezést ad nekik.

Eredetiség, mint minőségi személyiség

Az eredetiség, a személyes minőség, az emberi jellemzők nagy megnyilvánulásának kombinációja. Az a tény, hogy egy személy eredeti, nyilvánul meg abban a képességben, hogy mások útján, a mások és a külső relevanciák követelményeit figyelmen kívül hagyva, saját magabiztosságát alapul véve. A saját útjuk követése mellett az identitás minősége magában is megmutatkozik, vagyis a többségtől való félelemtől való félelem hiányában. Az egyedülálló létezés megőrzése az eredeti személy fő jellemzőjévé válik, és nemcsak ezt a funkciót megőrzi, hanem sokan mások fejlesztését is.

Az eredetiség minősége nagy függetlenség nélkül lehetetlen. Ezek a fogalmak elválaszthatatlanok, mert ha csak tudod, hová kell menni, akkor minden felelősség a válladra esik. Minél több ügyet delegálnak, annál nagyobb a felelőssége, annál kevésbé azonosul egy személy. A mások igényeinek való megfelelés és a valóság látása fokozatosan felülírja az egyén egyediségét, helyettesítve azt mintás, kényelmes viselkedéssel.

Eredetiségében az eredetiség és a képalkotás mesterséges folytatása kizárt. Az ilyen dolgok önmagukban és meglehetősen spontán módon történnek természetük különböző aspektusainak feltárása során, ha sikerült elvetniük a közeli emberek által az önérzékelés fogalmát. Annak érdekében, hogy tisztában legyünk a mások értékeléseivel, és címkék és maszkok nélkül találkozjanak magával - ez lesz az első lépés az eredeti élet felé. Ezt követi a külvilágnak a saját pszichéjében elismert becsületes bemutatása. A lényeg az, hogy a személyt a valóságos formában kell bemutatni a világnak.

Ebből az életmódból származik az eredeti eredetiség, vagy inkább lehetővé teszi az igazi és egyedi emberi lény megjelenését. Minden személy egyedülálló, senki nem másolata a másiknak, és minél tisztább és bizonytalanabb az ember kölcsönhatása a világgal, annál figyelemre méltóbb ezek a különbségek. A maszkok, a társadalmi szerepek, a teljesített viselkedési szabályok ugyanazok, személytelenek és előírtak. Áthaladnak a határokon, identitáson és őszinteségen.

A személyiség minőségének köszönhetően az eredetiség inkább azokban a gyerekekben fejlettebb, akiket az elfogadás és a szeretet légkörében hoztak létre. Általában sokat engednek - sorsolják a tapétát, megkóstolhatják a homokot, megváltoztatják az egyetemet négyszer és így tovább. Érzi magát a lehetőséget, hogy kövesse saját választásait, és hogy függetlenül attól, hogy a gyermeket elfogadják és szeretik, megalapozzák a világgal való kapcsolatok alapjait, ahol van egy hely az önkifejezésre. Ezen túlmenően a szülők támogatása és a gyermek érdeke utáni fejlődése, nem pedig a választott kemény út alapján képezi az igényeit, hogy meghallgassa az igényeit és megvalósítsa azokat.

Bármely megnyilvánulás bizonyos díjat igényel. És ha csendes életet szeretne, a társadalom átlagos jó hozzáállása, akkor erre az áldozatot kell áldoznia. Ha megkülönböztető megnyilvánulásra törekszünk, akkor fel kell készülnünk arra a tényre, hogy sokan nem fogják tetszeni, valaki meg akarja illeszteni Önt az általános keretrendszerbe, és nagyon kevés segítő van a veretlen úton.