A nemesség a személyiség minősége, amely az ilyen tulajdonságok magas szintű fejlődésének, mint az erkölcs, az őszinteség és az önzetlenség kombinációját tükrözi. A nemesség szó jelentése gyakran a szentély és a szentség szinonimája, a személyes megnyilvánulások egyediségének és értékének hangsúlyozása nemcsak magának, hanem a környező társadalomnak is.

Kezdetben a szót egy nemes családból származó vagy magas eredetű személy egészére jellemző tulajdonságok jellemzésére használták, és ez annak a ténynek köszönhető, hogy ezeknek az osztályoknak az emberei speciális képzést kaptak e tulajdonságok fejlesztésére. Ilyen nevelés volt szükséges ahhoz, hogy megfelelően elvégezzék a választott szolgáltatást, vagy hogy magas rangúvá tegyék cselekedeteiket, ahol a nemesség elválaszthatatlan volt a becsület fogalmától. Most a nemes tulajdonságok nem a születésnek köszönhetőek, mert a tudás és az oktatás elérhetővé vált, így bármelyik osztályba tartozó személyhez tartozhatnak, amelyek attól függnek, hogy milyen érzelmi törekvések, erkölcsi döntések és belső értékek, de a becsület és az őszinteség, a hit és az odaadás fogalmával való kapcsolat továbbra is fennáll.

Mi a nemesség

Számos forrásból a nemesség kialakulását és alapvető pozícióit a keresztény befolyás és az Isten meghatározása jelenti, mint e minőség forrását, de még a vallási felekezet megkerülésével is, a nemesség fogalma ugyanaz a megnyilvánulásában a különböző országokban, mivel nincs különbség a nemzeti és a társadalmi, és az oktatás szintjén.

A nemességnek nyilvánvaló listája van a megnyilvánulásairól és szabályairól, amelyek tekintetében egy személy cselekményét értékelik, mint erkölcsi vagy a tisztelet fogalmait. A történelem vagy a személyes élet példáinak jelenlétére is jellemző, amelyre egyenlő lehet (hasonló tendenciák leginkább a lovagi rendekben tükröződnek, amelyek saját szabályrendszerrel, valamint kiemelkedő karakterekkel rendelkeznek, amelyekről még legendák is kialakultak).

A látszólagos nemesség olyan személyiségminőség, amely szellemileg felemeli az embert, függetlenül attól, hogy hitet vagy ateizmust alkalmaznak, hiszen őszinte jó cselekedeteket követel meg a belső meggyőződések irányítása alatt, és nem a megalapozott törvények és szükségletek hatására.

A nemesség a személyiség minősége, amely mélyen belső, nem pedig külső tényezők által okozott, a jó cselekedetek elkötelezettségének és a törekvéseik elérésének erős akaratát tükröző. Nemes személyt nem lehet meggyőzni, hogy másképp cselekedjen, mert akkor a viselkedése megsérti saját belső alapjait. Ezek az emberek jó és rossz gonoszok nélkül osztoznak félhangokkal és kifogásokkal, miután egyértelmű határokat húztak közöttük, nem fogják tekinteni az árulást, mint bizonyos körülmények között a viselkedést indokolni, számukra mindig árulásnak fog maradni. Gyakran szembesülnek a saját jólétük és előnyeik megválasztásával, a nemes emberek önfeláldozást tesznek másoknak, és nemcsak az életmentés nagyszerű vívmányai, hanem a mindennaposabb dolgok, mint például a legfinomabb darab megadása, amely egy másik takarót takar, amely alig ad egy alku ha tudjuk, hogy valaki megsérül. Az ilyen áldozatot gyakran maga a fogalom indokolja, és magában foglalja az idő és a mentális erő eladását, a saját vágyainak a háttérbe és a jótékonysági adományokba való áthelyezését (a pénzeszközök megnyitásától a ruháinak adományozásáig vagy a hajléktalanoknak való vacsorázásig).

Ez a minőség nem veleszületett vagy genetikailag meghatározott, az oktatás folyamata során szerzett, és jelenlétét és megnyilvánulásának mértékét a gyermek körül élő embereknek, értékeiknek, elképzeléseinek, módszereinek és módszereinek, erkölcsi és etikai tulajdonságainak köszönheti. Még a nemesség szónak jelentése is önmagában van, megjegyezve, hogy egy ilyen karaktert egy nemesi családból örököltek, amely korábban a papságban vagy a lovaglásban részt vevő arisztokratikus családokban volt lehetséges. Most egy kulturális személy szerves jellemzője, függetlenül az osztálytól, a szellemtől, az életkortól vagy az iskolai végzettségtől.

A nemesség fogalma olyan széles, hogy nem lehet szinonimákkal leírni. Tehát a mások javát szolgáló cselekvéseken kívül magában foglalja az empátia és a szimpátia belső aspektusait, a más emberek megértését és a pártatlanságot a hozzáállásukban, mint a mentális tisztaság megnyilvánulásait.

A nemes nem helyezi magát a másik fölé, és semmilyen külső megnyilvánulást nem fog jelentősebbnek tekinteni, az emberek megítélése általában nem nemes cselekedet, ugyanakkor a tiszteletben tartási szabályzat és a tisztességes magatartás szabályait is betartják. Az ilyen lelkiismereti szabályokat vagy iránymutatásokat követve egy nemes személy jól büntetheti a bűncselekményt, menjen a háborúba az ellenséggel, vagy megtagadhatja a képmutatót. Minden jó cselekedet őszinteségből és lelki tisztaságból származik, de ez nem jelenti azt, hogy jó emberek, akik örökre használhatók védőként, éppen ellenkezőleg, egy ilyen erős akarat, és nem engedik meg valakinek méltatlanságát, élesen, de tisztességesen merész embereket, akik önkiszolgáló gondolatok és rossz viselkedés.

Nemesség jelei

A fogalom szélessége és a nemesség megnyilvánulásának többdimenziós jellege ellenére meg lehet határozni azokat a főbb jellemzőket vagy jellemvonásokat, amelyek lehetővé teszik egy személy nemesként való meghatározását. Ez magában foglalja a saját szavaink követését és a cselekedetekkel való támogatását (az eskü és az ígéretek betartása, szigorúan a megállapodások betartása nélkül, önálló változások nélkül, de csak a vita után), így nem engedik meg, ha feláldozod az ígéretedet, hogy feláldozzák saját kényelmedet vagy terveidet.

A nemes embereknek az igazságosság világos fogalma van, másokban értékelik ezt a minőséget, és maguk is törekednek a tisztességes törvények szerint cselekedni. Nem fogod látni, hogyan adnak nagy részét a közös nyereségnek azoknak, akiket szeretnek, mindenkit megosztanak mindenki befektetett erőfeszítéseivel összhangban, és ha rájönnek, hogy nem tudják objektíven felmérni a helyzetet, segítséget és tanácsot fognak fordítani, de nem adják át a manipulációkat másfajta érzések és provokációk.

Általában a nemesek elég erősek, és nem annyira fizikailag, mint szellemileg és szellemileg, de soha nem használják erejüket és készségeiket mások alárendelésére vagy hiányosságaik rámutatására. Éppen ellenkezőleg, a tudást és az erőt arra használják, hogy segítsen másoknak a fejlődésükben és a nehézségek leküzdésében, és a lelki tulajdonságok magas fejlődése nem segít pártfogolni és megfékezni, hanem egyenlő bánásmódban marad, és ugyanolyan tiszteletet mutat mind a királyok, mind a hajléktalanok iránt.

A nemesség arra kényszerít másokat, hogy jót tegyenek, és ne csípjenek magukat sem saját idejük, sem anyagi vagyonukért. Nyilvánosságukban az ilyen emberek nem félnek, hogy furcsaak és megkülönböztethetőek, de attól tartanak, hogy méltatlan cselekményt követnek el, vagy mások szerencsétlenségeit vonják maguk után.

Az elme erőssége lehetővé teszi, hogy csak a legjobbakat láthassa másokban, és megőrizze ezeket az elképzeléseket egy személyben, nem fognak állandóan megjegyzéseket tenni és hibákat hibázni, úgy tesz, mintha nem észrevették volna, jelezve, hogy milyen méltó funkciókat képes fejleszteni. Ugyanez a belső erő megmenti őket a panaszoktól és a nyafogástól, arra kényszerítve őket, hogy nehézségekkel küzdenek, és ne álljanak meg. A nemes emberek könnyen megbocsátanak másoknak és szinte soha nem bocsátanak meg maguknak, az értékelés szigorúsága és a magukra vonatkozó követelmények mindig maximálisak.

Nemesség és hűség

A hűségnek sok jellemzője van a nemességével, de ezek különböző tulajdonságok, bár mindig közel vannak egymáshoz. A lojalitás törvényeit sértő nemes nemes ember, mint a hűség, a szellem nemességének tükröződése. A lojalitás fogalma az egyéni megnyilvánulás erkölcsi és etikai összetevői közé tartozik, és jellemzi a személy megváltoztathatatlanságát a választásaiban és érzéseiben, a megkövetelt kötelezettségek és kötelességek teljesítését a változások ellenére. A hűség szó a hitből származik, és az emberi hit sérthetetlenségéről beszél, amelyet a kötelezettségvállalás változhatatlansága is megerősít. Ez lehet az Istenbe vetett hit, és akkor a lojalitás a szentírások törvényeinek szigorú betartása, vagy az emberbe vetett hit, és akkor a lojalitás nyilvánvalóvá válik a tisztaság és a kapcsolatok állandóságának megtartásában, és ez lehet az ötletbe vetett hit megnyilvánulása és a fejlesztéssel és végrehajtással való hűség. Ahogy a nemesség megköveteli, hogy egy személy szigorúan betartsa a szavait, így a hűség szigorú és állandó követést igényel a választott utat követve.

A hűség és a nemesség fogalmai hasonló dolgokon alapulnak: őszinteség, bátorság, bizalom, változhatatlanság, erőszak, saját döntéseikbe vetett bizalom, valamint a jó követés (nemcsak maguk, hanem az emberiség megértése). A királyi nemesség egyik megnyilvánulása (mint a fő példája és képe, amikor egy szót szólsz) a királyhoz, üzletedhez és asszonyhoz való hűség. Ha legalább az egyik pillanatban a lojalitást megsértették, a személy egész erkölcsi jellege kétséges volt, a cím elvesztéseig. Most a királyság kissé eltérő megjelenésű, de egy olyan ember nemessége, aki nem mutat hűséget, eddig elképzelhetetlen, és nemcsak külső figurák (főnök, üzlet, nő, ötlet), hanem magának és belső elveinek hűsége.