A férfiasság egy olyan kategória, amely mind a szellemi, mind a fiziológiai jellemzőket tükrözi. Ez magában foglalja a reakció viselkedését, jellemzőit és a mentális reakciók áramlását, a másodlagos szexuális jellemzőket. A férfiasság fogalmát mind az emberi jellemzők jelzésére, másrészt a nemeket az állatokban megkülönböztető kategóriák leírására használják. Fogalmi összefüggésben sokan összekeverik a férfiasságot a férfiassággal, de ezek a kategóriák különböző paramétereket jelölnek.

A férfiasságot figyelembe vevő paradigmától függően azt az egyének biológiai különbségeinek (szex-szerepkülönbség), vagy társadalmi-kulturális módon értelmezik (a viselkedés és a társadalmi szerepek a különbségek alapját képezik).

A férfiasság, mint a férfiasság ellentéte a nőiesség - nőiesség. Mindegyik személy rendelkezik mindkét meghatározott kategória jellemzőivel, csak változó mértékben nyilvánul meg.

A normaközpontú megközelítés hangsúlyozza a normát, ahol a férfiak és férfiak férfiassága dominál, illetve a nők nőiességét. A változatokban, amikor ezek a jellemzők nem egyeznek meg, beszélhetünk a nemi önimitáció megsértéséről, és ha csak egy pólus van túlzottan kifejezve, akkor a mérgező férfiasságról beszél.

Mi az

A férfiasság meghatározása több paramétert foglal magában, amelyeket férfinak tartanak (szomatikus, pszichológiai, viselkedési). Nem lehet azt mondani, hogy a jellemzők fenntarthatóak, mivel minden paraméter a kulturális jellemzőktől függ. Úgy gondolják, hogy több férfias társadalmi társadalom van, valamint azok, ahol a nőiesség a férfiak viselkedésében is érvényesülhet. Ebben a szakaszban a társadalmi fejlődés arra törekszik, hogy a határok elmosódjanak, és egyre nagyobb számú társadalmi kör válik uniszxuálisvá és a férfiasság határainak hiányában. A férfiasság megnyilvánulása és meghatározása a történelmi időszakok során változik.

A férfiasság jellemzőinek kialakulását meghatározó tényezők között különbséget kell tenni a személy etnikai és osztályos identitása között. Néhány nemzetet nagy agresszivitás jellemez, amely valóban férfiasságnak tekinthető, ugyanúgy, ahogy a felsőbb osztályok teljes egészükben inkább a női jellemzők megnyilvánulása. Az életkor és az önrendelkezés, a nevelés sajátosságai közvetlenül befolyásolják az ember nemi identitásépítésének építését, a férfiasság szintjén való megnyilvánulási képességet, és ez mindkét nemre vonatkozik.

Ez nagyon fontos pont ennek a koncepciónak a helyes meghatározásához Lehetetlen egyszer és csak helyesen megadni minden kategóriában, beleértve annak kialakulását is. A nőstény társadalomból származó, a felső osztályokban született és felnevelett ember rendkívül nőies lesz, mint a férfias társadalom átlagos nője, ahol a durva túlélési stratégiák érvényesülnek. Sürgősen szükség van arra, hogy minden egyes alkalommal végezzünk kutatást annak meghatározására, hogy a különböző társadalmi csoportokban milyen-e pszichológiai és viselkedési szinten a tulajdonság jellemzője, míg a fizikai megnyilvánuláson a férfiasság jelei nem rendelkeznek semmilyen különbséggel semmi kontinentális keretben.

A férfiasság kategóriáját biológiai paraméterek jelzik csak az orvosi és a közel-biológiai tudományokban, de alapvetően társadalmi kategóriák, és még inkább a sztereotip jelenségek indokolják. Így minden kultúrában van egy előre meghatározott modell, amely meghatározza a férfi viselkedését, elutasítja, vagy éppen ellenkezőleg, ösztönözte a csak emberek számára elérhető tulajdonságokat, cselekvéseket és kommunikációs formákat.

A női változatban mindezt durvanak, furcsanak vagy elfogadhatatlannak tartják, bár nincs közvetlen tilalom vagy negatív következmény. Csak néhány évszázaddal ezelőtt, minden etnikai komplexumban vagy korcsoportban, a férfiasság összefüggésében egyértelműen meghatározták a viselkedés vagy a válaszadás szabályait, amelyek ebben a társadalmi fejlődési szakaszban nem állnak ki az androgynikus társadalom kritikájával és létezésével.

A férfias modellek szigorú betartása mind az én, mind a szoros kapcsolatok szerkezetének pusztulásához vezet. A társadalmi változások összefüggésében nem lehet teljes mértékben ellenállni a régi gondolatoknak, beleértve a férfiasságot, hogy hatékonyak és eredményesek legyenek. A leginkább adaptívak azok, akiknek mindkét neme jellemzői megközelítőleg azonos arányban vannak, és a viselkedés változata is lehetővé teszi a kreatív adaptáció alkalmazását, amely a készségek változó használatában nyilvánul meg.

A férfiasság jellemzői

A férfiasság paraméterei által meghatározott személy társadalmi neme számos olyan jellemzőt tartalmaz, amelyek miatt lehetséges egy adott viselkedés, az önérzékelés, a reakció vagy a társadalmi kölcsönhatás meghatározása bátor. A férfiasság sztereotípiája az ideális kollektív férfi képre jellemző tulajdonságokat hordoz magában, amelyek tiszta formában nem fordulnak elő emberben, de mindig magában foglalja az erő, uralom és sikeres tevékenységet a külvilágban.

A férfiasság klasszikus elképzelései között szokás, hogy az önbizalmat, a választott választást, az elkövetett cselekményeket, azaz az önbizalmat jelöljük. Ez az a funkció, amellyel a személy nemcsak felelős a választásért, hanem annak következményeiért is, ugyanakkor az is lehetséges, hogy előre kiszámítsa a helyzet minden lehetséges kimenetelét. Fontos az is, hogy valami úton haladjunk, amíg a nőies megnyilvánulás aggódik és kétséges, döntése megváltoztatása és a biztonsági lehetőségek keresése, a férfiasság határozottan működik, és nem mozog a tervezett útvonalról. Ez nem mindig pozitív és hatékony megnyilvánulás, mivel szélsőséges esetekben nem a stabilitás, hanem a makacsság.

Az a képesség, hogy egy dologra összpontosítsunk, a célok azonosítása, a fő dolog meghatározása - ezek a psziché férfias megnyilvánulásának jellemzői. Elvileg, még a férfiak és a nők közötti gondolkodásbeli különbségekben is, a koncentráció különbsége van, míg a nők egyidejűleg több folyamatot is tarthatnak, a férfi psziché mindig szűken koncentrál egy változatra, problémára vagy eseményre. Rendkívül fontos, súlyossági, komplexitású helyzetben pontosan ez a koncentráció segít megoldani a problémát a leghatékonyabb módon, de amikor a multitaskingra nemcsak fontos, hanem állandó hazai kérdések megoldására van szükség, az ilyen központi jelleg késleltetheti a feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

Az uralom iránti vágy, a parancsnoki képesség, az elkötelezettség - a katonák vagy speciális egységek, parancsnokok jellemzésében felsorolt ​​tulajdonságok, de mindannyian igazi férfiasságból származnak. A férfiasság fontos jellemzői nemcsak a vélemények kiválasztásában és megvédésében, hanem minden olyan küzdelemben is, amely a kényelmes állapot megteremtésére irányul, amikor a külső folyamatok megfelelnek a belső folyamatoknak. A nőiesség, szemben a benyújtás hajlamával, a valaki véleményétől való függőséggel, a csoport véleményére és a kapcsolat megőrzésére való törekvésre, nem pedig a személyes szabadságra koncentrál.

Ebben a szakaszban a fogalmak valamilyen helyettesítése van, amikor a férfiasság jellemzőit a külső megnyilvánulásokra csökkenti, tükröződik a ruházatban és a képben, ahelyett, hogy cselekedetekkel és reakciókkal megnyilvánulna. A reklámok és a tömegtájékoztatás azt diktálja, hogy egy embernek el kell felejtenie, hogy ő maga is mindig saját útját választja; azt mutatják, hogy minél több pénzt vagy státuszt szereztek és mutattak be, annál nagyobb a nők és általában a világ sikeressége.

Azonban az anyagnak soha nem volt köze a társadalmi-nemi megnyilvánulásokhoz, ugyanúgy, mint a női fölény és a sikeres karrier elképzeléseinek terjedése, a hadseregben nyújtott szolgálat kissé megváltoztatja a szó klasszikus felfogását. A társadalom az androgynya irányába megy, és a férfiakra vagy a nőkre vonatkozó korábbi klasszikus jellemzők már nem relevánsak, ugyanakkor a férfiasság és a nőiesség jellemzői továbbra is fennmaradnak, és csak a személyes orientáció formában alkalmazhatók bármely nemre.

Mérgező férfiasság

A nemi jellemzők megnyilvánulásában a toxicitás fogalmát a pszichológiai tudományban használják a férfiak viselkedésének a társadalomra vagy annak egyes elemeire gyakorolt ​​túlzott mértékű megsértésének összefüggésében. Általában a férfiasságot itt nem tekintik kivételes negatívnak, hanem csak annak megnyilvánulásának és tájolásának mértékét. Ez a jellemző nemcsak pozitív, hanem bármilyen személyes minőséghez hasonlóan negatív oldala is. A toxicitásról beszélhetünk, amikor a személy sztereotípiája jobban irányul, mint a hang logika. Az életben a férfiasság frusztráló jellege nyilvánul meg, amikor a bizalom és az erőfölény diktatúra formában jelentkezik. Az ellenőrzés és a parancs szükségessége nő-nevonizmusként és elvi álláspontként jelenik meg, ami mindenkit arra kényszerít, hogy elfogadja ezt a nézőpontot.

Sokak számára a valódi férfiasság terhe a standard változatban fix ötlet lesz, de ez fizikailag lehetetlen. Az ilyen ideális elérési kísérletek kis személyes megnyilvánulási szabadságot követelnek meg, majd egy személy elkezd félni mindent, ami rejtett vagy közvetlen fenyegetést jelenthet hírnevüknek. Ennélfogva kegyetlenség van a fiúk sírására, a más emberek gyengeségeivel szembeni intoleranciára, a homofóbiára. A nőies vonások elutasításának szélsőséges változata az énben és másokban.

A dominancia szükségessége és a szélsőséges formákban való parancsnoki képesség a másokkal való kölcsönhatásban toxikusnak bizonyul, mert egy ilyen személy megszűnik mások véleményének figyelembevételével. Ez az első olyan tényező, amely a családon belüli és a szexuális erőszakot provokálja, a zsarnoksági attitűdöt és mások fontosságának és méltóságának elismerését. Az ilyen kapcsolatok mindig megalázzák és megsértik egy másik személyt, nem engedik, hogy személyisége szabadon alakuljon ki és alakuljon ki, ami a személyiségmag megsemmisítését, a komplexek kialakulását és hosszantartó expozíciót és súlyos mentális zavarokat okoz.

A toxicitás fogalma a férfiasság és a férfiasság fogalmának teljesen kedvezőtlen és jelző erejét és megbízhatóságát teljesen elzárja. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik az önellátás, a különböző függőségekre való hajlam, a megnövekedett libidó, társadalmi és anyagi megvalósítás nélkül, konstruktív módon. Ie mindaz, amit egy személy társadalmi toxicitásában nyilvánul meg, a megnövekedett ambíció és a társadalmi hasznosság hiánya.

A megnövekedett férfiassággal rendelkező emberek, akik mérgezőek közé tartoznak, nem tudják, hogyan hozzanak létre szoros kapcsolatokat, mert a saját szükségleteik és az örökké éhes ego szükségleteinek megvalósítása, az ideálisra törekvőek. A második probléma a stressz magas szintje, ami olyan egészségügyi problémákhoz vezet, amelyek már pusztítóak, nem csak mások, hanem magának is. A magas stresszszint állandó, mert a rivalizálás és a küzdelem érzése nem tűnik el. Ezek az emberek nem rendelkeznek saját helyükkel, érdemeik és készségeik megértésével, képességükkel és lehetetlenségükkel a terület megosztására.

Az indokolatlan kockázatra való hajlam, az erőszakos problémák megoldására való törekvés, a saját észlelésük erősítése és aktiválása (adrenalin, drogok, alkohol stb.) Nemcsak a személyes folyamatok megsértésére, hanem a fizikai testre is vezet. Sok olyan tényező, amely a modern világban a férfi vezetőjének primitív szintjére helyezi az embert, nemcsak a társadalmi életre káros (ez a viselkedés antiszociális, hanem konkrét fizikai létezésnek is tekinthető), mivel a modern körülmények között nem adaptív.

A férfiasság példái

A pozitív és negatív megnyilvánulások fogalma az irodalmi vagy enciklopédikus szemszögből talán nem érhető el, hanem a példák szintjén érthető. Tehát a férfiasság gyakran heroikus tettek példáiban nyilvánul meg, amikor egy személy eltávolítja a félelmet, a saját előnyüket vagy a kétértékű döntéseit, és az egyetlen választott módon jár. Az akciófilmek műfajában a mozi teljes iparága pontosan a férfiasságot mutatja, és a nők körében is. Amikor egy katona vagy egy komoly társaság vezetője, amikor egy személyt be kell helyezni, megvédeni jogaikat - nem számít, az események békés életben, családban vagy harchelyzetben fordulnak elő.

Felelősség az egész családért, a mozgás általános irányának megválasztásának képessége, amikor nemcsak a kiadások fő részét tervezik, hanem a szabadságot és a gyermekek jövőjét is Képesség és folyamatos védelmi hajlandóság. A védelem magában foglalja mind a saját terület (otthon, munka), mind a közeli emberek (feleség, gyermek), mind a pszichológiai határok védelmét (az önbecsülés, az eredmények). Mindez különböző módon - szélsőséges változatban (néha a problémák megoldásának radikális módjaként) szükséges - erővel, szocializáltabb módon, pszichológiai nyomás vagy érvelés segítségével történhet.

A férfiasság mindig vezet és egészséges versenyt jelent. Az a férfi, aki nem akar karriert haladni, aki nem törekszik jövedelmének növelésére vagy egy másik elismerésre, nem rendelkezik elegendő férfiassággal. A cél meghatározása és elérése az egyik fő jellemző, ezért amikor egy személy prioritásokat állít fel, stratégiákat dolgoz ki a megvalósításhoz, és végül a terveit is megkapja, ez férfias energiával történik. A nőiesség nem teszi lehetővé a koncentrálódást, eloszlatja az erőket, és megpróbálja megtartani mindent a szokásos, de érthető helyzetben.

Adrenalin, sportolók, katonai - világosan megnyilvánuló férfiassággal rendelkező emberek, mert mindig van szükség az erő, a verseny pillanatának bemutatására. A negatív példák lehetnek mérgező férfiassággal rendelkező emberek, akik a hatalmukat használják arra, hogy másokat szenvedjenek vagy indokolatlanul bejussanak. Amikor egy ember megveri a családját, követeli a tiszteletet, ez ugyanaz a férfiasság megnyilvánulása, mint amikor szeretteit próbálja meg, és elmagyarázza cselekedeteinek motivációját, és mit vezethet mindenki javára. A különbség az, hogy egy kiviteli alaknál ez a minőség kedvező fejlődése, a másik pedig a kóros oldala.