Pszichológia és pszichiátria

Mi az együttérzés

Mi az együttérzés? Az együttérzés érzelmi érzékenység az objektum felé. A görög A "sympatheia" a "vonzereje", ami szubjektív benyomást kelt a vonzerejére és valami kívánatosságára. A szinkronitás, a viszonosság fogalmához kapcsolódik. Számos kultúrában az empátia és a boldogság iránti vágy. A sztoikusok és az ókori görög filozófusok korai (4.-5. Század) hatására a szimpátia fogalma a misztikusok, a romantikusok és a filozófusok szókincsébe került. Abban az időben a kozmikus szimpátia volt. A kozmosz természet volt, az elemek és a természetes (kozmikus) szimpátia megjelenése volt. Még akkor is figyelembe vették mind az eszméletlen (természetes) okokat, mind a szimpátia létrehozásának társadalmi módszereit, mivel úgy vélték, hogy a kozmosz (természet), a társadalom és az egyén ugyanazon törvények szerint létezett. Az emberek közötti szimpátia kialakulását egyhangúság, közös nézetek és érdekek magyarázzák, a szubjektív szelektív pozitív reakciót a másik személy személyére nézve.

Az együttérzés ösztönös hajlamnak tekinthető a rokonság érzése miatt. A külső megnyilvánulások az érdeklődés aktív kifejeződése, a jóakarat, a figyelem. Az ellenkezője ellentétes érzés. Az embernek az érdeke, ami az együttérzés, ennek az érzésnek a meghatározása.

Mi az együttérzés az emberre?

Egy személy érdeklődik az együttérzés érzésére, mi az. A szimpátia érzése pozitív hozzáállást, egy olyan definíciót jelent, mint az objektum, függetlenül attól, hogy helyet okoz-e. Lehetővé teszi, hogy egy bizonyos személyt potenciálisan jó érzelmekkel társítson hozzánk. Ez egy pozitív, társadalmilag elfogadott érzés, a kívánt hozzáállás egy személy számára, mert szeretjük érezni.

A személy együttérzését úgy látják, mint a másik látszólag ésszerűtlen folytonosságát, egy hajlamot rá, a lelki rokonság érzését (és ezért kozmikus kapcsolatnak tekintették). Ez a bizalom korai, irracionális formájának megnyilvánulása. Vannak olyan verziók, hogy az érzés egyik forrása egy másik génkészlet, amely kitűnő külső ingerekben jelentkezik - szag, vázlat, ábra, és ezért érdekes a további kommunikáció érdekében a genom gazdagítása érdekében. Egy másik változat hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hasonlóságuk és egyértelműségük miatt bizalmat adnak. A második változatnak több érve van az oldalán, mivel az ellenkezője pozitív reakciót okozhat, ha az ismeretlen és az érdeklődés félelmének aránya meghaladja az érdeklődés irányában.

Az együttérzés jobban kapcsolódik a folytonossághoz és az egységérzethez, amely könnyebben érzi magát egy olyan személynek, aki hasonló és érthető. A közösség érzésének tisztázása vagy kialakulása, közös gyakorlatok, közös érdekek alakulhatnak ki, amikor a különbség eléggé kifejezővé válik, hogy megkülönböztesse az egyéniséget, de nem fényesen ellentétes, hogy a benyomást keltsen egy demonstratív különbségre.

Az együttérzés kialakulása feltételesen és véletlenszerűen, valamint a kapcsolatok kiépítése, közösség kialakítása, az emberek hozzáállása révén lehetséges. Az ember társadalmi, ezért az érzelmek és a kapcsolatok minden erejének megteremtése irracionális, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberek közötti kölcsönös pozitív kapcsolat érzésének társadalmi formációjára.

Az együttérzés a személyes határok, az egyéni tér tiszteletben tartásához kapcsolódik. A személyes térbe, a fizikai, az egyéni, a személyiségbe behatoló emberek az agresszorokkal vannak társítva, és ennek következtében antipátiát okoznak. Csakúgy, mint egy bizalmi kapcsolat megnyilvánulása, a személyes határokhoz való hozzáférés. Ie szimpátia merül fel a valaki más helyének (beleértve a pszichológiai) tiszteletben tartását is, és az eredmény hozzá fog férni.

A társadalmi kapcsolatok gyakorisága megteremti az alapot a szimpátia kialakulásához, mert az emberek úgy érzik, hogy szükségük van a környezetük bizalmára, és öntudatlanul arra törekszenek, hogy kapcsolatot alakítsanak ki az állandó környezetben. Ezért egy személy bűnösnek érezheti magát, ha nem érzi pozitív érzelmét valakivel, aki jól kezeli őt. A szimpátia megjelenése a belső viselkedés megválaszolásának ösztönzése. Ehhez egy bizonyos társadalmi csere folyik, amikor az egyének nyújtanak kisebb szolgáltatásokat, valamint etikett kölcsönhatást, az udvariasság szavak cseréjét.

Mi az a szeretet és a szeretet?

A szakemberek gyakran kérdéseket tesznek fel - antipátia, együttérzés, mi az. Antipátia (a görög nyelvtől - "ellen" és "szenvedély"), ami az ellenkező szimpátia érzését jelenti. Egy párban az interperszonális és a csoportközi kommunikáció motivációs tényezőire vonatkoznak. Ez a belső hajlam, ellenségesség, undor.

Az antipátia kezdetben eszméletlen attitűd, de kialakulhat a társadalmi interakció folyamatában is. Az antipátia a szociális kommunikációhoz szükséges eszköz. A biológiai természeten alapuló, ha a potenciálisan életveszélyes tárgyak ellenállása az antipátiás társadalmi megnyilvánulásában is potenciális veszélyt jelez, objektív vagy szubjektív módon érzékelhető. A kommunikációban is segít egy másiknak, hogy megértse a személy által okozott reakciót. Szinte nehezen érthető, hogy egy személy megértsék a semleges jeleket, a psziché a biztonságra összpontosít, a jelek tisztasága és tisztasága, valamint az ellenségesség ugyanúgy szükséges a kölcsönösen elfogadható kapcsolatok kialakításához.

Az antipátia forrása a veszély, az elutasítás, az agresszió, az undor, a személyes tapasztalat eredményeként kialakult és a genetikai memória vagy a tanulás következtében kialakuló fogalom.

A szimpátia és az antipátia érzései egyaránt jelen lehetnek az objektummal kapcsolatban, akkor beszélnek az attitűd ambivalenciájáról, amikor ellentmondásos, kölcsönösen kizáró érzelmek zavarják a személyiséget. Ennek a viselkedésnek a megnyilvánulása lehet a nem verbális és verbális jelek és viselkedés következetlensége. Korai életkorban, amikor a társadalmi psziché nyilvánvalóan nem alakul ki, és csecsemő, ez ellentmondásos figyelmeztetésben fejezhető ki a könnyezés, a provokációk (a hírhedt pigtailek és a felzárkózás) formájában.

Ahogy felnő és társadalmi tapasztalatot szerez, az ember megtanul kapcsolatokat kialakítani az ellentétes, kölcsönösen kizáró kapcsolatok tudatos egyensúlyával, amikor egy személy elfogadható és intim kommunikációra képes, miközben tisztában van más negatív vagy elfogadhatatlan tulajdonságokkal és szokásokkal és mássággal. Ebben az esetben bizonyos esetekben ambivalencia fordul elő. Ha a szociális intelligencia rosszul alakul ki, az ember gyakran hasonló ellentmondásokat tapasztal, amit a nem verbális és verbális jelek kifejezésének ellentmondásában, a kapcsolatok kialakulásában és építésében fejez ki.

Mi az együttérzés egy lányra?

Az együttérzés a fiatalok számára gyakran érdekes fogalom meghatározása. Ha szimpátiát osztunk az érdeklődésre számot tartó személyre, mint a személyre és az együttérzésre, mint személyes és erotikus érdeklődés érzésére, akkor a lányhoz viszonyítva intim érdeklődéssel jár. Ennek megnyilvánulása jó hozzáállásnak, együttlétre való törekvésnek, a lányoknak nyújtott szolgáltatásoknak és figyelemnek, anyagi kifejezésnek tekinthető.

Ha nem verbális jelekről beszélünk, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a legtöbb esetben egy személy mindig érzéseket tapasztal egy másik felé, és valamilyen jele van (pozitív vagy negatív). A pozitív jelek azt jelentik, hogy negatívak (jelenleg nem), és nem feltétlenül pozitív reakció. Egy ilyen helyzetben egy aktív invázió a figyelem felkeltése, a pozitívan semleges hozzáállás iránti hozzáállás, mint a szimpátia ígérete, támadásnak tekinthető, és az ellenkezőjét jelzi. Ebben az esetben a megnövekedett aktivitás és az alaptalan kereslet aktív bemutatása, valamint a pozitív hozzáállás további megerősítésének várakozása agressziónak és megszállottságnak tekinthető.

Emlékeztetni kell arra is, hogy egy személy, egy vagy több fokozatú intim szemszögéből az érdekelt nem nem tanulók (kor, társadalmi, rokonsági) képviselői érdekeltek. És ha az objektum nem okoz antipátiát, akkor ez potenciálisan kellemes érzéseket okozhat. Ie az egymást követő, pozitív hozzáállás bizonyos kifejeződése, különösen egy bizonyos közösségi környezetben, nem feltétlenül emel ki egy adott lányt egy srác szemében, hanem közös folytonossági jele. Ennek megfelelően a mosoly, a jóindulatú tekintet, a nyitott pozíciók és az udvariasság formájában megjelenő szimpátia nem verbális és feltételes megnyilvánulásait a nem agresszív társadalomban a kommunikáció általános személyes megnyilvánulásának és udvariasságának tulajdonítják.

A helyes jeleket csak szóban, vagy figyelem, idő és anyagi kifejezés formájában kell kifejezni. Ha egy fiatal férfi beszél a lány szimpátiájáért, az idő nagy részét akarja tölteni, és hasznos szerepet tölt be az életében, segítsen neki, csináljon valamit, ami örömöt és mosolyt okoz, akkor feltételezhetjük a kifejezett szimpátia jelenlétét.

Mi az együttérzés egy srácra?

A lányhoz való hozzáálláshoz hasonlóan a srác iránti együttérzés az intim érdeklődésre számot tartó egyén érdeke. Hasonlóképpen, az együttérzés megnyilvánulása is lehet az együtt töltött idő, a figyelem és a szolgáltatások nyújtása. A nem verbális jelek negatív hozzáállás hiányáról beszélnek. A társadalmi és interperszonális kommunikációhoz szükséges, és egy adott személyre alkalmazott, egy másik személy iránt érzett pozitív hozzáállás érzése a mélyebb hozzáállás és kommunikáció kialakulásának lehetőségének tekinthető, nem pedig garanciának és ígéretének.

Egy lány szimpátia egy barátjához kezdetben lehet egyaránt társadalmi és erotikus, de emlékeznünk kell arra, hogy, mint az ellenkező esetben, és más esetekben nem statikus.

De ha a heteroszexuális kapcsolatokra összpontosítunk, a nemi pillanat zavarja a fiú és lány közötti kapcsolat esetén, hiszen a legtöbb kultúrában egy nagy kezdeményezés áll a kommunikáció kezdetén. Ebben az esetben a mosoly, a jóindulatú megjelenés formájában megjelenő nem verbális jelek az első lépésekre irányulnak, hogy felhívják a figyelmet, és erős egyéni szimpátiát mutassanak. De itt is emlékeznünk kell arra, hogy a nem verbális jelek a negativitás hiányát jelzik, és nem ígérnek a kötelező fenntartott szimpátia. És ha a lány elmosolyodott, de nem volt hajlandó felajánlani a kommunikációt, akkor a mosolyt az udvariasság megjelenésének és a személyre nézve pozitív hozzáállás megnyilvánulásának tulajdonítják, nem pedig közvetlen intim érdeklődésnek.

Emlékeztetni kell arra is, hogy a kapcsolat folyamat dinamikus, a szimpátia megnyilvánulása pillanatnyilag helyettesíthető az ellenséggel a következőben, ha a válaszjel nem kellemes. Például a fizikai és egyéni személyes határok súlyos megsértése gyorsan, élesen és tartósan (néha és véglegesen) törli a pozitív benyomásokat, és ellentmondást okozhat.

A helytelen, durva, agresszív, rögeszmés viselkedés pozitív pozitív változást eredményezhet negatívnak. Minél pontosabb és figyelmesebb az egyének egymáshoz való viszonya, annál nagyobb az esélye a szimpátia érzésének erősítésére és a mélyebb és szorosabb kommunikációs szintre való áttérés esélyeinek növelésére. Ez igaz a szerelemre és a barátságra is, függetlenül a nemek közötti különbségektől.