Pszichológia és pszichiátria

Női emancipáció

A nők emancipációja a társadalmi-politikai reformmozgalom iránya, amelynek alapja a nemek szerinti elnyomástól való elszabadulás. A nők egyszerű szavakkal történő emancipációja a társadalmi egyenlőség teljes körű egyenlőségének biztosítását jelenti mind az állami, mind az állami szinten, valamint a munka életében, valamint a családi életben. Lényegében ez a mozgalom egyenlő jogok biztosítását igényli a férfiakkal, annak lehetőségével, hogy részt vegyenek a jövőbeli mozgásválasztásban (mind a politikában, mind a saját családjában), valamint aktívan átalakítsák a valóságot.

Mi az

Az emancipáció fogalma a női felek jogaival kapcsolatos harcának összefüggésében vált ismertté, de ez a kifejezés minden függőségtől, előítélettől vagy elnyomástól való felszabadulást jelenti. Ezt a kategóriát a szociológiai területeken használják, és nemcsak a nők felszabadulását jellemzi, hanem a gyermekek apai hatalmából való kijutást és képességeik elismerését is.

A különböző nemzetiségek vonatkozásában a fogalmat arra használják, hogy a különböző népek jogaiban elnyomják az elnyomást (ez leginkább a zsidó népek emancipációjának folyamatában látható). Az emberi szférákon kívül minden olyan szférában alkalmazzák az emancipációt, ahol szükség van a függetlenség vagy a függetlenség szabadságának hangsúlyozására, még a zenében is, ez jellemzi a hiányosságok hiányának hiányát, ami új kreatív munkákhoz vezethet.

A nem megfelelő hatalom elutasításán túl az emancipáció magában foglalja a jogi szféra helyreállítását és az egyenlő felelősségvállalást. Ezeket az elveket mindkét félnek tiszteletben kell tartania, azaz nem történik meg, hogy csak egy nő vagy gyermek követeli függetlenségüket és egyenlőségüket, hanem azt a személyt is, aki elméletileg sértheti jogait, tiszteletben kell tartania a szabadságot, és követelnie kell a másik fél kötelezettségeinek megfelelő teljesítését.

Az emancipáció, mint egyetemes mozgalom önkéntes elutasítást jelent az elnyomásnak. Ez egy nagyon fontos pont, mert korábban egy személy hivatalosan felszabadult a kötelességektől vagy a megkülönböztető bánásmódtól, és valójában átadhatja életének és döntéseinek tulajdonjogát egy másiknak, vagy befolyásolhatja a pszichológiai nyomás és manipuláció szintjét.

Az eredeti történelmi kontextusban a kifejezést a szülőktől elválasztott és a befolyásuk és gondoskodásuk alatt álló gyerekek vonatkozásában használták. Csak idővel szinonimává vált az egyenlőség, és elkezdett elterjedni a különböző társadalmi csoportokra, amelyek szabadságait egy vagy másik ok miatt megsértették. A leggyakoribb a női emancipáció és a femin egyenlő szabadságok iránti vágy.

A nők emancipációjának mozgása a 19. században

A nők emancipációjának története hivatalosan is megkezdődött a francia forradalom napjaiban, de nem lehet azt mondani, hogy csak akkor született meg ilyen ötletek, hanem jó idő volt a tudatosság forradalmának és új társadalmi és jogi alapok megteremtésének. Femin megpróbálta megvédeni jogaikat és új szinteket kapni a szabadságnak, földalatti módszerekkel - szerveztek tüntetéseket és sztrájkokat, zárt üléseket és köröket gyűjtöttek össze, ahol megvitatták saját véleményük szerepét és a személyes erőforrások megvalósításának lehetőségét. A nők politikájának befolyásolására vonatkozó hivatalos tilalom miatt a férfiak öltözékévé váltak, és így megpróbálták megváltoztatni a jelenlegi jogszabályokat, ami a férfiak erős megfélemlítését okozza. Az ilyen hangyák után hivatalosan betiltották a találkozókat és a tiltakozásokat, és az ilyen cselekvéseket támogatókat a jelenlegi rendszer megsértőként büntetik.

A nők emancipációjának képviselői nem álltak meg a kitiltott tilalmak után, és végül sikerült megvédeniük saját szemszögüket, és az egyenlőség változását sikerült elérniük. Természetesen kezdetben minden új lehetőséget nagy nehézséggel nyertek vissza, és még most is vannak olyan területek, ahol még nem értek el emancipált szereplőket. A patriarchia évszázados struktúrája, a nő alacsonyabb lényeként való felfogása már régóta látható a történelemben, a jogszabályok és a pszichológia egy nap alatt nem törölhető a pszichés és a globális szerkezetből.

A további szabadságok megszerzése érdekében a független női mozgalom mellett a 19. század gazdasági fejlődése azt a tényt eredményezte, hogy egyre több munkavállalóra volt szükség gyárakban és malmokban. Olyan új iparág volt, amely a nőket a hazai tyúkból bérmunkássá alakította, akik egyenlő bánásmódot folytattak a férfiakkal, amelyekért a megfelelő jutalmat kapták. A szellemi fejlődés mozog, és egyre több nő kezdett használni a formális hozzájárulást az oktatás megszerzéséhez - a tudósok és a tudományok doktorai kezdtek megjelenni, sokan egyetemeken tanultak, vagy új tudományos felfedezéseket tettek.

Elmondható, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet és számos ország fejlődése segített a belsõ emancipált mozgalom kialakulásának, mert a külsõ körülmények között a női lázadás banálisan elnyomott lesz, és minden visszatér normál állapotba. A forradalmi periódusok örökre sok tiltást hagytak a múltban, és lehetőséget biztosítottak az önmegvalósításra, ugyanakkor új problémák merültek fel mind a személyes szinten, mind az általános társadalmi szinten. A nők szerepének megváltoztatása közvetlen és nagyon világos hatással van az egész társadalom rendszerére, annak további fejlődésére és a létezés kereteire.

A nők emancipációjának problémái és következményei

Az emancipáció pozitív aspektusait világosan meghatározták a forradalmi időkben, most még mindig minden lehetőségről beszélnek, amikor az egyenlőség új szintjei fennmaradnak, de az igazságosságért érdemes megjegyezni, hogy a társadalom új szervezete új problémákat hozott.

Miután hosszú ideig tartó tilalom után egyenlő jogokat kaptak, sok nő kezdett viselkedni, mint a tinédzserek, akiknek szülei a házukba mentek. Az alkohol és a dohányzás ellenőrizetlen használata, egyrészt a nehéziparban dolgozók egészsége, másrészt fokozatosan elpusztítja az egész emberiséget. A női test gyorsan függővé válik, rosszabbodik a mérgek feldolgozásával, és ennek következtében kiderül, hogy nemcsak a nő egyéni sorsát, hanem gyermekeit is, ha egészségügyi rendellenességgel jelenhetnek meg, megsemmisítik.

Az egyenlőség a családi kapcsolatokat is érintette, ahol az emberek egyetértettek abban, hogy közösen teljesítik a családi kötelezettségeket. Ebben a szakaszban már vannak hivatalos tanulmányok és megerősített bizonyítékok arra, hogy a régi módon élő családok kevésbé elválnak. Ennek oka abban rejlik, hogy a férfiak nem akarnak találkozni, elkészíteni az étkezést vagy a padlót, és a nők teljes munkaidőben kerülnek elrendezésre, és egyszerűen nincs időjük, hogy ezt megtehessék, ami állandó konfliktushoz vezet. Ha a feladatokat nem az idő, hanem a funkcionalitás osztja meg, akkor a munkaszerződésekhez hasonlít, ami végül megfosztja az érzések fényerejének viszonyát, a megnyilvánulást és az eredeti romantikus összetevőt.

Mindez csak éles sarkokat eredményez, és azzal a ténnyel, hogy a nők anyagi függetlenséget szereztek, már nem törekszenek a kapcsolatok megőrzésére, de könnyen eljuthatnak a szakadásba. Nem mondható el, hogy ez egyértelműen negatív, mert az a személy, aki folyamatosan méltatja a méltóságot, nincs értelme, és most lehetőség van arra, hogy véget vessenek ennek, de néhány pillanatban az emberek elveszítik a magatartás elismerését.

Pszichológiai szinten a nemek torzulnak, a nők férfiasabbá válnak, ami pedig erősíti a férfiak női részét. A nemek közötti egyértelműen definiált határok törlődnek, a társadalom androgynikussá válik, és a különböző nemű kapcsolatok száma nő. A férfiak egyre inkább a nők jogait használják, például a szülési szabadságra, a gyermek gyakorlására, hímzésre vagy táncra. Nem feltétlenül tekinthető negatívnak csak fordulóponton, amikor a társadalom még nem áll készen a változások elfogadására.

A férfiak és a nők korábbi elképzelései szerint már elég sokan élnek, mindent vissza akarnak hozni eredeti állapotába, ami csak konfliktusokat okoz. Maguk a nők, akik kihasználják a karrierjüket, leküzdik a férfiak számára hozzáférhetetlen nehézségeket, a siker elérését és az aktív férfiak minőségének megteremtését, önmagukban vágyakoznak az erős vállra.

A szabadságért és a függetlenségért harcoló embereken belül az idők belső emléke életben van, amikor nem tudott annyira felelősséget vállalni, és elrejteni egy erős háta mögött. A jelenlegi világban, ahol a nők egyre erősebbek, a férfiak nem növelik erejüket, hanem gyengítik - az energia megőrzésének törvényét, amelyet senki sem vett figyelembe.

Ennek eredményeképpen nőtt a nő teljes terhe, mivel a korábbi háztartási és családi kötelezettségek nem mentek el, csak most már hozzá is kerültek a szakemberek. A hátránya az, hogy a férfiak megtagadják a segítséget, jelezve, hogy mindenki független és segítheti magát.

Ha korábban egy nő egyszerűen felírt egy listát az összes szükséges, most még mindig meg kell vásárolni, majd tartsa a háztartást és jó állapotban dolgozzon. Ahol a férfiak nem értik a fogalom belső jelentését, és a nővér, a házvezetőnő és más emberek nem segítenek, az asszony saját erőfeszítései révén még nagyobb rabszolgaságba fog esni, amit lehetetlen kijutni, mert csak önmagát hibáztatja.

Mint minden reformtörekvésnél, a fő probléma az információ helyes bemutatása és a jelentés torzulásának hiánya. Ahol a helyes és pontosan megtörténik, a nők csak a fejlődés, a megvalósítás és a világ pozitív befolyásolásának lehetőségeit kapják. Azokban az esetekben, amikor a koncepciót a nők önmagukban, a férfiak vagy a hatalom torzítják, a fogalmak helyettesítése és az élet javítását tervezték, ezért nemcsak nehezebbé teszi, hanem bizonyos helyzetekben is elpusztítja azt. Ezért, ha személyesen tudja, hogy nem segít a ház körül, betartja a régi hagyományokat, akkor érdemes gondoskodni magáról, és csak azt a munkát választani, amely örömöt és sok erőforrást és szabadidőt fog adni, és a családtámogatás felelősségét a vállán.

Az emancipáció csak az egyik lehetséges módja, a saját élet fejlődésének egy változata, és mennyire szükséges önállóan dönteni. Az állam és a jogalkotási bázis szintjén a nők megvalósításának szabadságát mindig a forradalmárok erőfeszítései védik.

Загрузка...